گزارش‌های روزانه بازدید:712 تاریخ نشر:2018-10-15

برگزاری کارگاه توانمندسازی مدافعان حقوق بشر در ولایت کندز

دفتر ساحوی کندز

مدافعان حقوق بشر از مرزهای قومی، ملیتی، زبانی، عقیدتی، گروهی و منطقه‌یی گذشته اند و تنها برای انسان‌ها و حقوق انسانی شان فکر می‌کنند.

به‌منظور سهمگیری مدافعان حقوق بشر در راستای تأمین و گسترش ارزش‌های حقوق بشری و شناسایی بهتر آنها، بخش آموزش دفتر ساحوی حوزۀ شمال‌شرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کارگاه آموزشی دو روزه را تحت عنوان «توانمندسازی مدافعان حقوق بشر در زمینه شیوه‌های آموزش حقوق بشر و دادخواهی» با اشتراک 22 نفر از مدافعان حقوق بشر ولایت کندز در تالار کنفرانس این دفتر، برگزار نمود.

کارگاه با خوانش آیاتی از قرآن مجید و با سخنان آغازین آقای سید حفیظ‌الله فطرت رئیس دفتر ساحوی حوزۀ شمال‌شرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گشایش یافت.

آقای فطرت در مورد نقش مدافعان حقوق بشر و وظایف دولت در تأمین امنیت شان در شرایط دشوار و ضروری سخن گفته و سپس کارکردها و فعالیت‌های شانزده ساله کمیسیون را به معرفی گرفت و در عین حال از مدافعان حقوق بشر ولایت کندز خواست که بدون در نظرداشت مرزهای قومی، ملیتی و گروهی در راستای تأمین و گسترش حقوق بشر کوشش و تلاش کرده و حقوق بشر را در جامعه نهادینه سازند.

 متعاقباً خانم فخریه فروغ آمر بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی کمیسیون، در مورد انتخابات، سه اصل و چهار حق بشری در روند انتخابات، صلح و حقوق بشر، حاکمیت قانون، نظارت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در شرایط منازعه، تحلیل وضعیت و طرح امنیتی برای مدافعان حقوق بشر در حالات اضطراری، حمایت از زنان مدافع حقوق بشر و حفظ امنیت شان در جامعه و شریک سازی تجارب موفق شخصی مدافعان حقوق بشر در امر دادخواهی برای تأمین حقوق بشر در شرایط دشوار، معلومات مفصل داد.

 در ادامه، خانم زینب "سخی" فعال حقوق زن، حمایت، توسعه، گسترش و نهادینه شدن حقوق بشر را در میان زنان و مردان و اقشار مختلف جامعه، از جمله وظایف مدافعان حقوق بشر و تمام شهروندان دانسته گفت که همواره تلاش خواهیم نمود تا برای رعایت حقوق بشر و حمایت از متضررین، کار و فعالیت بیشتری انجام دهیم.  

کارگاه آموزشی توانمند سازی مدافعان حقوق بشر با دعای خیر و به امید نهادینه شدن حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان پایان یافته و گزارش خبری آن نیز از طریق رادیو و تلویزیون های محلی ولایت کندز به نشر رسید.


بازنشر این مطلب