گزارش کورس آموزشی ۵ روزه برای محجوزین و مسئولین مرکز اصلاح و تربیت اطفال

دفتر ولایتی فاریاب

بخش حمایت وانکشاف حقوق اطفال و بخش تعلیمات حقوق بشر دفتر ولایتی فاریاب کورس آموزشی پنج روزه را از تاریخ 14 الی 18 میزان سال 1397 با اشتراک اطفال متخلف تحت حجز و مسولین مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت فاریاب تدویر و موضوعات مهم حقوق بشری را طی پنج روز ارایه و پیشکش نمود.

در این برنامه که سه روز آن به اطفال تحت حجز اختصاص داده شده بود موضوعات  چون معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مفهوم اصول و ارزش‌های کمیسیون مفاد کنوانسیون حقوق طفل و پروتوکل‌های اخیتاری آن  منع شمولیت اطفال در فعالیت‌های مسلحانه مبتنی برقطعنامه ۱۶۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد حقوق طفل از دیدگاه اسلام برای اشتراک کنندگان کورس و آموزشی بزبان ساده توضیح و تشریح گردید.

پس از آن در روز چهارم و پنجم برنامه  که برای مسولین مرکز اصلاح وتربیت اطفال  تدارک دیده شده بود، موضوعات چون معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفهوم اصول و ارزش‌های حقوق بشر اطفال و جوانان محروم از آزادی مندرج در اصول و قواعد پکن، ریاض و توکیو محافظت اطفال در فعالیت‌های مسلحانه و تعلیم و تربیت اطفال به بحث گرفته شد.

در نتیجه اشتراک کنندگان جلسه در مورد مسایل  مهم حقوق بشر بالاخص حقوق بشری اطفال، آگاهی لازم را کسب نمودند و در اخیر برنامه بنابر تقاضای اطفال و مسولین، جزوه  مواد اموزشی برای اشتراک کنندگان توزیع گردید.

 


بازنشر این مطلب