گزارش‌های روزانه بازدید:698 تاریخ نشر:2018-10-22

گرامیداشت «روز جهانی عصای سفید» از سوی دفتر ساحوی کندز

دفتر ساحوی کندز

روز جهانی عصای سفید، طی محفل با شکوهی در حالیکه رؤسای ادارات دولتی و غیر دولتی، رئیس و کارمندان حوزه شمالشرق کمیته سویدن، نابینایان ولایات تخار، بدخشان و کندز، رؤسای اتحادیه ها و انجمن های معلولین، اعضای جامعه مدنی و رسانه های دیداری و شنیداری حضور داشتند، به تاریخ 23 میزان 1397 خورشیدی، از سوی دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تالار کنفرانس باغ زنانه ریاست امور زنان ولایت تخار، گرامیداشت به عمل آمد.

محفل با خوانش آیات ملکوتی قرآن مجید و پیام تصویری جناب داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آغاز گردید.

سپس آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حضور اشتراک کنندگان محفل به ویژه نابینایان عزیز را خوش آمدید گفته و در راستای تاریخچه روز جهانی عصای سفید، مسؤولیت خانواده ها و جامعه در برابر نابینایان، نقش دادخواهی ها در بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین و نقش نابینایان در جامعه بحث نموده و حق صحت، حق تعلیم و تربیه، حق استفاده از وسایل و اندام های مصنوعی را از حقوق اساسی معلولین دانسته و از فعالیت خوب کمیته سویدن در شمالشرق کشور برای توانمند سازی و خودکفایی معلولین، سپاسگزاری نمود.

متعاقباً بانو نجیبه سنجر مسؤول زون شمالشرق کمیته سویدن، روز جهانی عصای سفید را تبریک گفته و در راستای فعالیت های کمیته سویدن معلومات داد. خانم سنجر فراهم سازی حق آموزش و عرضه خدمات صحی برای معلولین را از وظایف کمیته سویدن در راستای خود کفایی و بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین دانسته و از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر گرامیداشت این روز جهانی، قدردانی کرد.

حسیب الله یکی از نابینایان و دانشجوی دانشگاه نمر و معلم خط بریل، مقاله خویش را در مورد تاریخچه خط بریل و نقش نابینایان به خوانش گرفته و با تبریک روز جهانی عصای سفید، خواستار توجه دولت برای ایجاد زمینه های کاریابی برای نابینایان افغانستان گردید.

در جریان محفل، مسؤول حقوق بشر قوماندانی امنیه، آمر بخش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ، نماینده جامعه مدنی و تعدادی از نابینایان، پیام ها، ترانه ها و اشعار خویش را به خوانش گرفته خواستار تطبیق کنوانسیون بین المللی و قانون اشخاص دارای معلولیت، شدند.

محفل با دعای خیر و به امید بهتر شدن وضعیت حقوق بشری نابینایان کشور پایان یافته و گزارش مفصل آن از رسانه های محلی ولایت تخار به نشر رسید.


بازنشر این مطلب