گزارش‌های روزانه بازدید:322 تاریخ نشر:2018-11-28

از روزهمبستگی بین المللی حقوق اطفال تجلیل بعمل آمد

 

بتاریخ ۲۸ ماه عقرب سال جاری ۱۳۹۷ (۲۰) نوامبر روز بین المللی اطفال  از جانب دفتر ساحوی حقوق بشر کندهار با اشتراک، مقامات دولتی ولسوالی ارغنداب، علماء کرام، اعضای شوری، معلمین مکاتب، متعلمین مکاتب، والدین اطفال و رسانه ها در محوطه مکتب بابا صاحب ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار با مراسم خاص تجلیل شد.

مراسم با ایات چند ازکلام الله مجید اغاز گردید ، بعد از پخش سرود ملی  جمهوری اسلامی افغانستا ن، مسئول بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ساحوی کندهار در کنار خوش امدید به مهمانان دررابطه به وضعیت حقوق بشری اطفال در حوزه جنوب غرب صحبت نمود  و بعدا ولسوال ارغنداب در رابطه به این روز تاریخی سخنرانی نمود و از دفتر ساحوی حقوق بشر ابراز امتنان نمود که این روز بین المللی حقوق اطفال را در این ولسوالی تجلیل نموده، و همچنان در رابطه به وضعیت اطفال آن ولسوالی صحبت نمودند، بعدا معاون بخش اطفال گزارش را که قبلاً در رابطه به وضعیت اطفال حوزه جنوب غرب ترتیب نموده بودند به خوانش گرفت، آمر عمومی تعلیم وتربیه ارغنداب، آمر لیسه بابا صاحب، معاون بخش حقوق اطفال ، مسول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی حقوق بشر کندهار ، څارنوال ارغنداب، نماینده موسسه اچ،آر،ډی،ای، یکی ازشاگردان لیسه بابا صاحب و یک نفر داکتر در رابطه به روز بین لمللی اطفال صحبت نمودند، دو تیم از شاگردان لیسه بابا صاحب ترانه های در رابطه به حقوق بشری اطفا ل به خوانش گرفتند  و هم مسابقه ذهنی در رابطه به حقوق اطفال  و کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال  انجام گردید  و مراسم با دعایه به پایان رسید.

با احترام

دفتر ساحوی کندهار


بازنشر این مطلب