گزارش‌های روزانه بازدید:424 تاریخ نشر:2019-02-04

گزارش جلسه هماهنگی مقام رهبری کمیسیون با کادر رهبری پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم

داکتر سیما "سمر" ریس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بتاریخ 3 جدی 1397، جلسه ی را با حضور پوهنیار برید جنرال احسان "اعظم" قوماندان عمومی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم وهیئت همراه شان  در دفتر کار شان دایر نمود. جلسه متذکره بمنظور تقویت بیشتر همکاری میان کمیسیون و پوهنتون دفاع ملی در راستای فراهم نمودن زمینه تدویر برنامه های آموزشی در جهت ارتقأ سطح آگاهی افسران و منسوبین پوهنتون متذکره پیرامون اصول و موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، دایر گردید.

ابتدا داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون ضمن قدردانی از روحیه همکاری مسئولین پوهنتون دفاع ملی در جهت فراهم نمودن زمینه تدویر برنامه های آموزشی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی برای افسران و منسوبین این نهاد اکادمیک نظامی، اظهار داشت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره سعی بخرچ داده است تا سطح آگاهی افسران و منسوبین اردوی ملی کشور در رابطه با موازین حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین المللی و تعامل با افراد ملکی بلند برده شود. ایشان همچنان تأکید نمود که برخورد سالم منسوبین نیروهای امنیتی با مردم ملکی نه تنها اعتماد مردم را به نهاد های دولتی بیشتر می سازد، بلکه در قسمت تامین امنیت و همکاری مردم با نهاد های امنیتی میتواند نهایت موثر باشد.

 

متعاقبآ پوهنیار احمد فهیم حکیم مشاور کمیسیون در عرصه آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، در مورد نحوه پیش برد برنامه های آموزشی، دست آورد ها و موثریت برنامه های آموزشی،  مشکلات و چالش های موجود در زمینه و برنامه های آینده (2019)، پرزنتیشنی را برای حضار جلسه ارائه نمود.

 

 

سپس پوهنیار برید جنرال احسان "اعظم " قوماندان عمومی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم به نمایندگی از منسوبین خود از کمیسیون سپاس گزاری نموده اظهار داشت " از آنجایی که بیشتر نقض قوانین از نا آگاهی صورت می گیرد، برنامه های  آموزشی حقوق بشرو حقوق بشر دوستانه بین المللی در عرصه ارتقأ ظرفیت افسران و منسوبین پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم خیلی ها کمک کننده میباشد. کمیسیون در قسمت آموزش نیرو های دفاعی و امنیتی کشور، شجاعانه کار کرده است و رهبری پوهنتون از همکاری های قبلی کمیسیون راضی بوده و در آینده نیز خواهان همکاری ها بیشتر میباشد. موصوف تاکید کرد که منسوبین پوهنتون دفاع ملی همواره کوشیده اند تا افسران خود را از قوانین منازعات مسلحانه آگاه سازند، تا میان یک شورشی و یک فرد نظامی تفکیک صورت گیرد.

قوماندان عمومی پوهنتون ملی دفاع از ایجاد کمیته مشترک کاری برای کار روی بازنگری و اصلاح نصاب و مفردات درسی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی استقبال نموده و در قسمت معرفی اعضای آن از طرف پوهنتون ملی دفاع اعلام آمادگی نمود. جلسه با صرف طعام چاشت خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب