گزارش‌های روزانه بازدید:933 تاریخ نشر:2019-02-27

دیدار رئیس و کارمندان دفتر ولایتی فاریاب با محترم نقیب الله "فایق " والی ولایت فاریاب

به تاریخ 6/12/1397 محترم ذبیح الله"جواد" رئیس دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در حالیکه همکاران بخش های پروگرامی دفترنیز حضور داشتند با محترم نقیب الله"فایق" والی ولایت فاریاب ملاقات تعارفی به عمل آوردند.

درابتدا محترم ذبیح الله "جواد" رئیس دفتر ولایتی فاریاب ضمن معرفی خویش و ابراز خرسندی از فعالیت‌ و همکاری های قبلی مقام رهبری ولایت  با کمیسیون ، رهبری مقام ولایت را همکار خوب در راستای حمایت و نهادینه ساختن ارزش‌های حقوق بشری وحاکمیت قانون دانسته و گفت :هماهنگی و همکاری مقام ولایت در رابطه به تامین حقوق بشر و حمایت از آن  قابل مشاهده و در خور ستایش می باشد. آقای جواد در ادامه افزود که  تعمیم و حمایت از حقوق بشر، چگونگی دسترسی شهروندان مخصوصا زنان  به حقوق و آزادی‌ های اساسی،و بررسی از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر، و اتخاذ تدابیر پیرامون جهت بهبود وضعیت حقوق بشری به ویژه در ولسوالی که تحت حاکمیت وتهدید طالبان قرار دارد را از جمله اهداف و مسئولیت  های کلیدی کمیسیون عنوان نموده و از والی ولایت خواست تا در تطبیق این اهداف دفتر ولایتی فاریاب را همکاری  همه جانبه  نمایند تا بهبود قابل ملاحظه ای در رعایت و تطبیق حقوق بشر نسبت به هر زمان دیگر رونما گردد.همچنان آقای جواد ضمن صحبت روی  کارکردها،وظایف و پلان استراتیژیک پنج ساله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، نابسامانی‌های موجود،حضور افراد  مسلح غیرمسئول و مخالفین مسلح دولت در شماری از ولسوالی‌ها را یکی از چالش ها ومشکلات عمده  فراروی تطبیق قانون و تامین عدالت درسطح این ولایت تعریف نمود.

متعاقباٌ محترم نقیب الله "فایق" والی ولایت فاریاب ضمن خوش آمدید همکاران این دفتر مسئولیت و وظیفه جدید محترم ذبیح الله "جواد" را تبریک و تهنیت گفته وتقرر ایشان را به صفت رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغا نستان یک گام ارزنده و قابل ستایش در ارتقا وحمایت از حقوق بشر در این ولایت دانسته  واز فعالیت‌‌ و تلاش های  کارمندان این دفتر در راستای تامین ،حمایت و دادخواهی  از حقوق بشری شهروندان وتطبیق قانون سپاسگزاری نمود. آقای فایق با اشاره به شرایط نامساعد امنیتی موجود در این ولایت  اظهارداشت کارمندان کمیسیون از ظرفیت و درایت کامل برخوردار هستند چون قضایای نقض حقوق بشری را با موجودیت افراد مسلح غیر مسوول و زورمندان مورد بررسی و پیگیری قرار میدهند در حالیکه درچنین شرایط کارخیلی سخت و دشوارمی باشد. همچنان والی ولایت فاریاب با اشاره به اهمیت ،ارزش‌های حقوق بشری ،بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر و تلاش‌ها برای بهبود وضعیت حقوق بشر  ولایت فاریاب اظهار داشت که مقام رهبری ولایت  از هیچ نوع سعی و تلاش جهت  دسترسی شهروندان به حقوق و آزادی‌های اساسی که حق شرعی و قانونی  شان می باشد دریغ نخواهد کرد و هکذا موجودیت افراد مسلح غیرمسئول را در این ولایت تهدید جدی در مقابل حکومت و شهروندان  دانسته گفت حکومت محلی در مقابل قوماندانان محلی وغیرمسئول در حساسیت قرار داشته و تلاش خواهند کرد چنین افراد در صحنه حضور نداشته باشند.آقای فایق در ادامه سخنانش بیان داشت قضایای نقض حقوق بشری  که در ساحات  تحت کنترول دولت رخ میدهد، به شکل قانونی  مورد بررسی و پیگیری قرارگرفته  اما در مناطق تحت حاکمیت مخالفین مسلح دولت از طریق موسفیدان و برزگان قوم حل  وفصل می گردد. افزون براین، والی فاریاب موجودیت منازعات مسلحانه را سبب افزایش گراف نقض های حقوق بشری در سطح ولایت فاریاب دانسته چنین بیان داشت  مقام رهبری ولایت به تمام ارگان های عدلی و قضایی دستور خواهند داد که در تمام امور کاری با کمیسیون همکاری همه جانبه نموده و درحل و فصل قضایای از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.

درفرجام، چندین جلد ازنشرات کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان توسط رئیس دفتر ولایتی فاریاب به عنوان تحفه به والی ولایت اهدا گردید.

.

 


بازنشر این مطلب