گزارش‌های روزانه بازدید:809 تاریخ نشر:2019-03-05

دست اندرکاران رسانه ها در ولایت فاریاب ازنبود بودجه مالی وعدم دسترسی به اطلاعات نگران اند

ذبیح الله"جواد" رئیس دفترولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت فاریاب، در افتتاح جلسه ربعوار با مسئولین رسانه  ها که به تاریخ 1397-12-08 توسط بخش تعلیمات دفتر ولایتی این کمیسیون تدویر گردید بود چنین اظهار داشت:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با درنظرداشت اهمیت و موثریت رسانه‎ها در (برنامه عمل) خویش،  تمامی دفاتر ساحوی و ولایتی را ملزم دانسته تا جهت تامین بهتر ارتباط و هماهنگی با رسانه‎ها، جلسات منظم ربعوار را تدویر نمایند.

خوشبختانه!  درشانزده سال گذشته رسانه ها نقش مهم وبرجسته ای را در انعکاس حقایق ونهادینه کردن ارزش های حقوق بشرایفا نموده اند. آقای جواد اضافه نمود: قانون اساسی افغانستان و قانون دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات را بعنوان یک ارزش به رسمیت شناخته بناءٌ باید مورد احترام وحمایت قرارگیرد. موصوف اضافه نمود: ارج گذاشتن به رسانه ها و شریک کردن اطلاعات به مطبوعات یک کار اخلاقی نه بلکه یک مکلفیت قانونی میباشد تا اطلاعات موثق را جهت آگاهی شهروندان دراختیار آنها قرار بدهند بناءٌ مسئولان رسانه های ادارات دولتی وغیردولتی درپرتو قانون اساسی و قانون حق دسترسی به اطلاعات، مکلف اند تا اطلاعات لازمه را با رسانه ها شریک سازند. اما متاسفانه در بعضی از ادارات دولتی در زمینه اشتراک اطلاعات به رسانه ها مشکلات ومحدودیت های وجود دارد.

 

متعاقباٌ، آقا قطب الدین"کوهی" مسئول انجمن خبرنگاران ولایت فاریاب وگزارشگر آژانس خبری پژواک، پیرامون مشکلات وچالش های خبرنگاران صحبت نموده وچنین بیان داشت : همزمان با گسترش دامنه جنگ در بسیاری ازولسوالیهای این ولایت مسئولیت خبرنگاران افزایش یافته است بنابرین امیدوار هستیم حکومت در زمینه مصئونیت خبرنگاران اقدامات جدی و عملی را روی دست گیرد. آقا کوهی بیان داشت: خوشبختانه دسترسی به اطلاعات ازطریق قوماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی قناعت بخش بوده اما سایر ادارات دولتی و بلاخص مسئولین لوای اردوی ملی مستقر در ولایت فاریاب به بهانه های مختلف اطلاعات را  بموقع به دسترس رسانه ها قرار نمیدهند.

سپس، فیروز"غفوری" مدیرنشرات رادیو تمنا بیان داشت : موجودیت تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران، کم رنگ بودن فعالیت خبرنگاران زن ،ضعف هماهنگی بین خبرنگاران و نبود بودجه مالی از جمله مشکلات عمده رسانه ها می باشد. بعداٌ، بالنوبه هریک محمد ظاهر"انیق" مدیرمسؤل رادیومیمنه ، محمداکرام"کرم" خبرنگار رادیوآزادی ، شریفه "احدی" منشی انجمن خبرنگاران وخبرنگار رادیو میمنه و الغ بیگ "غفوری" خبرنگارنشریه  چاپار هرکدام روی مشکلات وچالش ها ی رسانه ها درولایت فاریاب صحبت نموده نظریات وپیشنهادات خویش را ارائه نمودند. در زمینه، محترم عبدالکریم" یورش" مسئول مطبوعات قوماندانی امنیه وآقای غلام سخی مسئول مطبوعات ریاست امنیت ملی ولایت فاریاب به سوالات خبرنگاران جواب ارائه نموده دررابطه به شریک نمودن بموقع  اطلاعات ومصئونیت خبرنگاران وعده همکاری نمودند.

درفرجام: آقای زکریا"ناصری" رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت فاریاب ضمن تشکری ازدفترولایتی فاریاب وحاضرین ، موضوعات جلسه را جمع بندی نموده ودر آخر چنین افزود: در جریان سال های اخیر تلاش ها به هدف بهبود وضعیت رسانه ها و فراهم ساختن سهولت های لازم راجع به مطبوعات، صورت گرفته است باوجود مشکلات، فعاليت رسانه ها درولایت فاریاب از لحاظ کمي،  پيشرفت قابل ملاحظه نموده و این دستاورد ها مدیون بي دريغ حکومت از آزادي بيان و موجوديت قوانين و مقررات می باشد.

 نشست مذکور با آرزوی تحقق صلح دایمی و عدالت واقعی در افغانستان پایان یافت.

 

      

 


بازنشر این مطلب