گزارش‌های روزانه بازدید:631 تاریخ نشر:2019-03-05

برگزاری جلسه آموزشی «حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت» در ولسوالی بغلان مرکزی

  بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی حوزه شمالشرق، حقوق بشر افغانستان با در نظرداشت وظایف و مکلفیت های خویش در راستای تطبیق قوانین ملی و بین المللی جهت بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین و بازماندگان شهداء، نظارت های دوامدار، حمایت و دادخواهی مؤثر و جلسات آموزشی و آگاهی دهی را با اقشار مختلف جامعه به راه انداخته که نتایج خوب داشته است.

  با در نظرداشت اهمیت جلسات آموزشی، این بخش جلسه  را با اشتراک 30 نفر از اقشار مختلف جامعه در ولسوالی بغلان مرکزی برگزار و روی موضوعات قانون اشخاص دارای معلولیت ،مفاد کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت،اضرار مواد مخدر و نقش خانواده ها در جلوگیری از این مواد کشنده و دیگر موارد حقوق بشری بحث و تبادل نظر نمود.

 آقای مخدوم برهان مسؤول این بخش، نقش ادارات دولتی را در تطبیق قوانین و رسیدگی به مشکلات معلولین و ورثه شهداء بیان نموده و از اشتراک کنندگان خواست که حقوق بشر را رعایت نمایند.

یکی از معلولین که پای خویش را در راستای دفاع از میهن در چوکات اردوی ملی از دست داده است، دولت را متهم به بی پروایی در مقابل معلولین و بازماندگان شهداء نموده گفت:« تا زنده بودیم از ما استفاده نمودند و اکنون که ما معلول شده ایم، زنان ما گدا و اولاد ما پالشگر بوت های مقامات شده اند.» وی در حالیکه چشمانش پر از اشک بود، از حکومت خواست تا توجه جدی به حال معلولین مظلوم کشور نماید و فرزندان شان را مورد تفقد و مهربانی قرار داده و از نعمت تعلیم و تربیه برخوردار سازند.

پیشنهاد ها:

  • افزایش معاشات و توزیع نمرات رهایشی برای معلولین.
  • زمینه سازی آموزش های حرفوی وفنی و کار و شغل.
  • ایجاد آسایشگاه ها برای معلولین روی سرک و بی خانه.
  • ساخت و ساز تشناب های مورد ضرورت در شهر و بازار.
  • تطبیق قانون اشخاص دارای معلولیت و تقرر معلولین در ادارات شهدا و معلولین.

 

 

 


بازنشر این مطلب