گزارش‌های روزانه بازدید:894 تاریخ نشر:2019-03-11

جلسه استماع عامه زنان ، صلح و امنیت در ولایت فاریاب برگزار گردید!

دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تامین مشارکت موثر و معنادار زنان در روند صلح و دریافت نگرانی ها و دید گاه های زنان در قبال این روند ، بسیج همگانی و دادخواهی برای تقویت مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی ،اقتصادی،سیاسی و پروسه صلح پایدار جلسه استماع عامه تحقیق ملی «زنان ، صلح و امنیت » را روز پنج شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۷ با اشتراک (۱۲۵) نفر بشمول (۸۱) زن و (۴۴) مرد در سالن جلسات مقام ولایت فاریاب تدویر نمود. در این جلسه  والی ولایت فاریاب ، رؤسای ادارات دولتی، مسؤولین و نمایندگان نهادهای غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر، علمای دینی ، اعضای جامعه مدنی، استادان و محصلین دانشگاه، نمایندگان نهادهای مدافع حقوق زن، خبرنگاران و مسؤولین رسانه‎ ها شرکت نموده بودند.

جلسه مذکور با سخنان ذبیح الله « جواد» رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آغاز گردید. آقای جواد با اشاره به تحقیق های انجام شده در کمیسیون و اهمیت آن برای بهبود وضعیت حقوق بشری گفت : اینبار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق ملی " زنان ،صلح و امنیت " را به منظور دریافت دیدگاه ها ، مطالبات و افزایش مشارکت زنان در گفتگو های صلح به راه انداخته  و قرا ر است (۱۴) جلسه استماع عامه و(۳۴) فوکس گروپ در سراسر افغانستان تدویر وبا 2000 تن مصاحبه صورت گیرد تا باشد خواست ها و نگرانی های زنان در رابطه به صلح و امنیت واضح و روشن گردد

والی ولایت فاریاب : بیشترین قربانیان جنگ های نیابتی اخیر زنان است.

محترم نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب اشتراک زنان در پروسه صلح را مفید خوانده اظهار داشت: وضعیت حقوق بشری زنان را دراین ولایت نگران کننده است او گفت :  در این اواخر جنگ های نیابتی باعث افزایش تلفات افراد ملکی ، نقض های حقوق بشری و بیجاشدن تعدادی زیادی از خانواده ها گردیده که بیشترین قربانیان آنرا زنان تشکیل میدهند. اقای فایق استقلالیت مالی زنان را نیز قابل اهمیت دانسته و به ایجاد مارکیت های زنانه تاکید نموده تعهد سپرد که جهت بهبود وضعیت معیشتی زنان زمینه های اشتغال را فراهم خواهد کرد و از دفتر ولایتی فاریاب کیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواست تا در گزارشات شان این مسایل را اولویت بخشیده و در زمینه دادخواهی نمایند . همچنان اقای فایق اظهارنمود  قضایای نقض حقوق بشری زنان به هیچ عنوان قابل بخشش نبوده و با عاملین آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت . و از ارگان های عدلی و قضایی خواست تا در راستای به محاکمه کشانیدن عاملین قضایای خشونت علیه زنان و نقض های حقوق بشری با دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همکاری همه جانبه نمایند.آمنه «مخلص زاده»: ازصلح تعریف شده ، با ثبات ، معنادار وواقعی حمایت میکنیم.

آمنه « مخلص زاده» فعال جامعه مدنی  در رابطه به نگرانی ها و مطالبات زنان در روند گفتگو های صلح صحبت نموده گفت : زنان افغانستان بعد از سپری نمودن یک دوره سیاه تاریخی دست آورد های خوبی در عرصه های سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی داشته  و نباید این دست آورد ها قربانی معاملات شود. مخلص زاده نگرانی اش را از روند گفتگو های صلح ابراز داشته اضافه نمود نقش زنان به عنوان یک قشر مهم در گفتگو های صلح  اولویت داده نشده و تنها دو نماینده از نام زنان افغان بسنده نمیباشد.  وی از دولت و طرف های مذاکره خواست " منبعد زنان را به عنوان جنس دوم محاسبه نکرده ، در گفتگو های صلح نماینده های واقعی زنان از تمام ولایات افغانستان حضور داشته باشند و در تشکیلات شورای عالی صلح حضور و نقش خانم ها باید برجسته و بیشتر باشد"  نسیمه صولت: زنان متضررین مستقیم جنگ هستند

نسیمه صولت استاد پوهنتون فاریاب با سخنرانی در این جلسه گفت : زنان به عنوان تکمیل کننده نیمی از جامعه انسانی در ادوار مختلف نقش برازنده داشته و هیچ گاه آغاز گر جنگ نبوده بلکه در فرونشاندن تنش ها و منازعات بین افراد در خانواده و اجتماع نقش میانجی را عهده دار بوده است. بنابر این زنان به عنوان قشر عظیم جامعه میتوانند نقش مثبت را در امور سیاسی و تامین صلح در جامعه ایفا نمایند. خانم صولت افزود از اینکه زنان متضررین مستقیم جنگ بوده برعلاوه تلفات جانی بیشترین صدمات روحی ، روانی و اجتماعی را متقبل گردیده اند بنآ سهیم ساختن زنان در پروسه گفتگوهای صلح حتمی و ضروری بوده و این حق مسلم شان است. فضل احمد محمدی : ما صلح نظام مند میخواهیم 

فضل احمد محمدی عضو شورای ولایتی  ولایت فاریاب در بخشی از سخنانش ا زدولت و طرف های درگیر خواست تا در روند گفتگو های صلح از حقوق شرعی و قانونی زنان حمایت نموده و برحفظ دست اورد های چندین ساله زنان توجه جدی داشته باشند.

 در ادامه قضاوتیار رحمان الدین "نایل" عضو محکمه استیناف ولایت فاریاب ، احمد خالد معاون ملکی قومندانی امنیه ،گل احمد " لطفی" رییس ارشاد حج و اوقاف ولایت فاریاب ،اسد الله " جمالی " رئیس کمیته صلح ولایتی فاریاب و یک تن به نماینده گی از قربانیان جنگ مطابق اجندای برنامه سخنرانی نموده، حضور مستقیم ،موثر و معنادار زنان را در درتمام پروسه های تصمیم گیری وبلاخص در روند گفتگو های صلح حتمی دانستند

 


بازنشر این مطلب