گزارش‌های روزانه بازدید:320 تاریخ نشر:2019-03-11

جلسه استماع عامه تحقیق ملی زنان صلح وامنیت ، در ولایت کندهار برگزار شد .

دفتر ساحوی کندهار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ جلسه استماع عامه تحقیق ملی زنان ، صلح وامنیت را با اشتراک (۷۳) تن از جمله (۵۳) تن خانم و (۲۰) تن مردان با حضور محترم سترجنرال محمدایوب اصیل معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، محترم حیات الله حیات والی ولایت کندهار، محترمه داکتر ثریا صبح رنگ مشاور کمیسیون، روءسای امور زنان ولایت های  کندهار وزابل، نمایندگان نهادی های عدلی ، قضای وامنیتی، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، تعداد از خانواده های قربانیان جنگ، نمایندگان رسانه ها، استادان پوهنتونها در تالار کنفرانس های دفترساحوی کندهار تدویر نمود.

جلسه نخست با آیات از کلام الله مجید ونشر سرود ملی افغانستان آغاز گردیده سپس محترم فخرالدین فایض سرپرست دفترساحوی کندهار ضمن خوش آمدید گوی مهمان، از حضور پررنگ خانم ها  در این جلسه قدردانی نموده گفت : کمیسیون مطابق قانون اساسی افغانستان وقانون کمیسیون ضمن فعالیت های نظارتی خویش صلاحیت دارد تا پیرامون موضوعات مهم وحاد حقوق بشری تحقیق نماید.

متعاقبا محترم ستررجنرال محمدایوب اصیل معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیرامون اهداف ومقاصد تحقیق ملی زنان ، صلح وامنیت صحبت نموده گفت : کمیسیون در نظر دارد تا از طریق راه اندازی (۱۴) جلسه استماع عامه ( ۶۰) فوکس گروپ ومصاحبه مستقیم با (۴۰۰۰) تن از شهروندان افغانستان تحقیق ملی زنان، صلح وامنیت را انجام دهد.

بعد از تکمیل مراحل تحقیق ملی ما قادر خواهیم بود تا پشنهادات وسفارشات مشخص را به دولت افغانستان وجامعه جهانی ارایه کنم تا دستاورد های دو دهه ای اخیر زنان حفظ شود.

بعدا محترم حیات الله حیات والی ولایت کندهار ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه گفت : نقش زنان در پروسه صلح کاملا حیاتی ومهم است وتا زمانیکه نقش زنان وخواست های زنان در پروسه صلح در نظر گرفته نشود، در حقیقت صلح ناعادلانه خواهد بود.

موصوف تعهد سپرد که با تیم کاری که دارد تلاش میکند تا در تامین حقوق بشری  مردم خصوصا در عرصه تامین عدالت وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

همچنان تعهد سپرد که در هرصلح که دستاوردهای زنان در نظر گرفته نشود قابل قبول حکومت محلی کندهار وحکومت مرکزی افغانستان نیست ازینرو تعهد ما به مردم افغانستان وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این است که ما مکلف به آوردن صلح با عزت  هستیم که حقوق انسانی همه انسانها محفوظ ومصون باشد.

همچنان محترمه داکتر ثریا صبح رنگ مشاور کمیسیون، محترم قاضی عبدالرحمن معاون محاکم استیناف ولایت کندهار، محترمه روقیه اچکزی ریسه امور زنان ولایت کندهار ، محترمه مریم رحمانی ریسه امور زنان ولایت زابل، محترمه مریم درانی فعال جامعه مدنی، مسول ولایتی حرکت صلح خواهان هلمندی و یک تن از اعضای خانواده های قربانیان جنگ بالنوبه صحبت های مفصل وهمه جانبه پیرامون صلح واهمیت نقش زنان در صلح ارایه نمودند.

در بخش دوم جلسه، که بخش ارایه نظریات اشتراک کنندگان وسولات وجوابات بود، نیز اشتراک کنندگان سهم فعال گرفته ونظریات ارزنده خویش را ابراز داشتند که نظریات ، نگرانی ها وپشنهادات اشتراک کنندگان وسخنرانان ذیلا فشرده میشود:

نگرانی های اشتراک کنندگان درمورد وپروسه صلح

 • موجودیت کمرنگ زنان درپروسه صلح
 • جریان پشت پرده پروسه صلح
 • نامعلوم بودن سرنوشت دست اورد های ۱۸ سال گذشته زنان
 • وضعیت نامعلوم ازازادی های نسبی موجوده ای  زنان درپروسه صلح.

خواسته ها وپشتنهادات اشتراک کنندگان

 • افزایش سهم زنان در پروسته صلح
 • صلح باید پایدار وعادلانه باشد
 • درتامین صلح ارزش های حقوق بشری باید تقویت شود
 • بعد از پروسه صلح به خانواده های قربانیان توجه جدیصورت گیرد
 • طوریکه زنان قربانیان جنگ بودندقربانیان صلح نیزنشوند
 • بااحترام به ارزش های اسلامی بایدتضمین وجودداشته باشدکه بعدازصلح به بهانه ارزش های دینی آزادی های زنان محدودنگردد
 • بعدازصلح نه بایدانتقام گیری موجودباشد.

در اخیر محترمه لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موضوعات ارایه شده در جلسه را جمع بندی نموده وسپس جلسه با دعاییه خاتمه یافت.

 

 


بازنشر این مطلب