گزارش‌های روزانه بازدید:221 تاریخ نشر:2019-03-13

گرامی داشت از هشت مارچ در سمنگان با تاکید بر نقش زنان در روند صلح

نقش زنان در پروسه صلح، عنوان محفلی بود که از سوی دفتر  ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر  به گرامیداشت از هشت مارچ در شهر آیبک سمنگان برگزار شد. در این محفل که به روز 19 حوت دایر  گردید، بیش از 90 تن از مقامات دولتی، عالمان دینی،  پولیس،   فعالان حقوق زن، معلمان مکاتب و  استادان و محصلان دانشگاه اشتراک کرده بودند.

قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر  با تاکید بر اهمیت نقش زنان در روند صلح افزود، زنان  نباید اجازه دهند سرنوشت آنها در پروسه صلح در غیاب شان رقم بخورد .  او  از  زنان خواست  برای تاثیرگزاری بر جریان صلح،  دادخواهی نمایند تا دست آورد های شان قربانی مذاکرات صلح نشود.

در این محفل هدیه ارمغان آمر بخش حمایت از حقوق زنان در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر،  تلاش های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان را برشمرد و  نماینده ریاست امور زنان ولایت سمنگان پیام تبریکی وزیر امور زنان  در پیوند به هشتم مارچ را قرائت کرد.

صدیقه مرادی نماینده مقام ولایت سمنگان و  نجیب الله صابر مدیر  حج و اوقاف این ولایت از دیگر سخنرانان این محفل بودند که  به ترتیب در مورد برنامه های صلح پروری دولت افغانستان و  مصالحه از دید گاه اسلام  و راه کار های نهادینه شدن صلح در جامعه امروزی صحبت کردند.

در بخش دوم محفل، پنلی اجرا شد که در  آن صدیقه مرادی مسوول جندر مقام ولایت سمنگان، خاطره اخگر  روانشناس مرکز حمایوی زنان و  فانا شریفی فعال مدنی به سئوال های مجری و اشتراک کنندگان محفل پاسخ دادند. خاطره اخگر با تاکید بر اهمیت نقش زنان و  جوانان  در پروسه صلح افزود: زنان قربانیان اصلی جنگ هستند و لذا برای آوردن صلح باید تلاش نمایند.  فانا شریفی فعالیت شورای صلح را در  سمنگان ناکارآمد خواند و گفت: شورای صلح سمنگان هیچ گاهی با زنان برنامه نگرفته و نظر  و  پیشنهاد زنان سمنگان را به پایتخت انتقال نداده است. برخی از  اشتراک کننده گان محفل خواهان در نظر گرفتن معیار های دقیق برای اشتراک زنان در  لوی جرگه صلح شدند تا زنانی در مذاکرات سهیم شوند که حرف و پیشنهادی برای گفتن داشته باشند 


بازنشر این مطلب