گزارش‌های روزانه بازدید:824 تاریخ نشر:2019-03-16

موضوعات مهم در جلسه کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر( افغان های متاثر از ماین )مورد بحث قرار گرفت.

جلسه با خوش آمدید اعضای کمیته دادخواهی و با تلاوت قرآن کریم توسط حاجی برهانی آغاز شد و به ترتیب بالای موضوعات ذیل به اساس اجندا بحث و تبادل نظر صورت گرفت، در ابتدای جلسه محترم محمد علی محبتی مسئول این کمیته در مورد فعالیت های و دستاورد های این کمیته به حاضرین معلومات دادند و ابراز نمودند که  کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت در سال 2018  فعالیت هایش را مطابق برنامه عمل سالانه کمیته به پیش برده و مهمترین دست اورد های جمعی ما از جمله تصویب میثاق مراکش  درج نام افغانستان در سایت WIPO  ، تدویر کنفرانس مشترک در مورد دسترسی به تعلیم و تربیه اطفال دارای معلولیت با مسئولین محترم وزارت معارف کشور، تجلیل از روز های جهانی از جمله روز جهانی اشخاص دارای معلولیت ،روز عصای سفید، حمایت از استخدام مترجم زبان اشاره در پوهنتون کابل، ابراز نظر در مورد کنفرانس ژنوا در مورد معلولیت، سهم گیری در مسوده گزارش دولت در مورد تطبیق کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و ...، ایشان   پیشنهاد نمودند که بهتر است هر عضو کیمته فعالیت هاو ودست اورد های خود را از بابت سال 2018 تهیه نموده و برای توحید و چاپ به سکرتریت کمیته بسپارند که این پیشنهاد مورد قبول همه اعضای حاضر در کمیته گردید.

 موضوع دیگر همانا صحبت  و تصمیم گیری در مورد ساختن دیتابس وزارت معارف که بنابر فیصله های قبلی قرار بود دفتر DMAC این دیتابس را بسازد اما آقای اخگر پیشنهاد داشت که ما معلومات مربوط به تعلیم وتربیه اشخاص دارای معلولیت را در همان دیتابس که برای وزارت دولت در امور اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا تهیه کردیم یکجا کرده و برای وزارت معارف نصب می نمایم تا از آن استفاده شود و دیتابس جداگانه ما دراین فرصت ساخته نمی توانیم. این پینشهاد مورد تایید اعضای کمیته قرار نگرفته و فیصله بر آن شد که برای وزارت معارف یک دیتابس نسبتا ساده و جداگانه از طرف اعضای کمیته دادخواهی ساخته شود؛ چون همرای ریاست تعلیمات عمومی قبلا این موضوع صحبت گردیده است. موضوع ساختن دیتابس به مدیریت  محترم دفتر آلسو با همکاری سایر کمیته کاری این بخش سپرده و آلسو مسوولیت تهیه آن را به عهده گرفت.

 موضوع دیگر که در این جلسه بحث شد شریک سازی گزارش مشاهده موسسه آلسو از روند مشارکت اشخاص دارای معلولیت در انتخابات پارلمانی 1397 با اعضای کمیته دادخواهی بود و رئیس موسسه السو در مورد  پلان های بعدی این دفتر  صحبت نموده و خواهان همکاری بیشتر اعضای این کمیته در مورد نظارت از انتخابات ریاست جمهوری شدند  و قرار شد که متن فارسی این گزارش نظارتی نیز به همکاران شریک ساخته شود.

  در موضوعات متفرفه در باره ورکشاپ آموزشی که قرار است از طرف دفتر کاونترپارت برای اعضای کمیته دادخواهی برگزار شود بحث گردید. اعضای کمیته ابراز علاقه مندی برای برگزاری این ورکشاپ نمودند و پیشنهاد نمود که راجع به دو موضوع کمیته دادخواهی ضرورت دارد که این ورکشاپ دایر گردد.

  1. تحلیل UNCRPD و اهداف توسعه پایدار به شکل مقایسوی در قالب ورکشاپ دو روزه
  2. ورکشاپ جهت تدوین و تهیه پلان کمیته دادخواهی در قالب یک ورکشاپ  دو روزه  که امور لوجیستیکی آن از جانب کاونترپارت تهیه دیده شود.

    در اخیراعضای کمیته فیصله نمودند که ملاقات دادخواهی را با مقام  های مربوطه که عبارتند از وزیر دولت در امور اشخاص دارای معلولیت و ورثه ی شهدا، Asian Foundation  و کمیسیون انتخابات داشته باشند که روی حمایت هر چه بهتر اشخاص دارای معلولیت با ایشان جلسات را داشته باشیم که مورد قبول اکثریت واقع شد و جلسه با دعای خیر به اتمام رسید.

 


بازنشر این مطلب