گزارش‌های روزانه بازدید:715 تاریخ نشر:2019-03-16

نگرانی‌های دفترولایتی فاریاب ازافزایش تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه

بخش آمبودزمن دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت جلوگیری  تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه و حمایت از قربانیان جنگ مورخ 21 حوت سال 1397 خورشیدی جلسه هماهنگی خویش  را با  اشتراک ( 27) تن از نمایندگان دفتر سازمان ملل متحد (یوناما) مقیم فاریاب، کمیته بین المللی صلیب سرخ ،ریاست سره میاشت ،جامعه مدنی،ریاست امنیت ملی ،اردوی ملی ،قوماندانی امنیه،موسسات خیریه، ریاست عودت و مهاجرین ، رسانه ها ونهاد های که در راستای حمایت از افراد آسیب پذیر درجنگ فعالیت دارند در سالن این دفتر تدویر نمود.

جلسه با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغازگردید و متعاقباٌ محترم ذبیح الله"جواد" رئیس دفترولایتی فاریاب ضمن بیان اهداف جلسه ، به ویژه  در رابطه به نگرانی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغاستان نسبت به افزایش تلفات ملکی در هنگام نبرد ها  گفت  «دولت افغانستان معاهدات،کنوانسیون ها و سایر اسناد مهم بین المللی را در عرصه حمایت و بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی امضاء نموده و برمبنای قانون اساسی افغانستان ملزم به رعایت اسناد متذکره می باشد بناء نیروهای دفاعی و امنیتی  به عنوان عضو حکومت افغانستان در قبال تعهدات شان نسبت به مفاد این اسناد مکلف اند که در هنگام منازعات مسلحانه قوانین و مقرارت حقوق بشر دوستانه بین المللی که همانا اصل تناسب،احتیاط و تفکیک میان نیروهای نظامی و افراد ملکی می باشد را رعایت نموده و متوجه مصئونیت افراد ملکی باشند".

سپس، آقای هارون" عرب" مسئول کمیته بین المللی صلیب سرخ مقیم ولایت فاریاب ضمن ابراز خرسندی از تدویر چنین جلسات هماهنگی بیان داشت " کمیته صلیب سرخ یگانه سازمان بشر دوستانه ای بی طرف و مستقل در سطح جهان می باشد که وظیفه حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه و کمک با آنها را بر عهده داشته و از هفده سال بدینسو در ولایت  فاریاب فعالیت دارد  اما پس از انجام حملات بالای کارمندان این نهاد تصمیم گرفت که فعالیت های خود را در این ولایت در حالت تعلیق قرار دهد". آقای عرب اضافه نمود، آمار ارائه شده  از سوی دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را با دفتر زون این اداره مقیم ولایت بلخ  شریک ساخته وجهت کاهش تلفات ملکی و حمایت از قربانیان جنگ با کمیسیون همکار های همه جانبه خواهد نمود.

 

متعاقباٌ، محترم رحیم الدین نماینده اردوی ملی گفت  شورشیان مخالف دولت به‌عنوان یکی از طرف‌ها درگیر جنگ، متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه بوده و در قبال تخطی از این حقوق، مسئول و پاسخگو می‌باشد، وی میگوید اکثریت نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه توسط شورشیان رخ میدهد ،بیشتر اماکن عامه را مخفیگاه خویش ساخته و نیروهای امنیتی را مورد آماج  قرار میدهند که باعث تلفات افراد غیر نظامی می شود. وی می افزاید که نیروهای دفاعی و امنیتی متعهد و مکلف بر رعایت قوانین و مقرارت حقوق بشر دوستانه در هنگام منازعات مسلحانه بوده و با افراد ملکی و اسیران جنگی رفتار انسانی می نمایند.

ضمناٌ،  آقای فکران نماینده  دفتر سازمان ملل متحد (یوناما) مقیم فاریاب در رابطه به نگرانی های این دفتر در قبال افزایش تلفات افراد ملکی،نماینده ریاست سره میاشت در مورد حضور پرسونل این ارگان در هنگام منازعات مسلحانه جهت حمایت و کمک به مجروحین جنگ ،زنان،کودکان،وسایرافراد آسیب پذیر صحبت نموده  و مکانیزم های مشخصی را  جهت جلوگیری از تلفات افراد غیرذیدخل در جنگ و حمایت از آنان ارائه نمودند.

نتیجه : اشتراک کنندگان در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین جلسات موارد ذیل را پیشنهاد نمودند :

  • حضور علما، روحانیون، متنفذین قومی،موسفیدان،شورای زنان  در جلسات بعدی حتمی بوده وعلما کرام نقش ارزنده ی را در جهت تنویر اذهان طرفین جنگ ازطریق منابرو مساجد روی توقف جنگ و جلوگیری از تلفات افراد ملکی ایفا میکند.
  • دولت باید  میکانیزم های طرح نماید که نه تنها خودش باعث تلفات افراد ملکی نشود بلکه از افرادیکه باعث تلفات افراد ملکی در کشورمیشود جلوگیری نماید.
  • از طرف های درگیر در جنگ مطالبه می نماییم تا در مطابقت با ارشادات دین مقدس اسلام و خواست صلح طلبانه  مردم افغانستان برای قطع جنگ و برادر کشی نقطه پایان دهد.
  • قابل یاد آوریست گزارش خبری این جلسه از طریق رادیو آزادی، تلویزیون ملی و رادیو های محلی به نشر رسید.

 

 

 


بازنشر این مطلب