گزارش‌های روزانه بازدید:712 تاریخ نشر:2019-03-16

گزارش تدویر جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت

 

دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بتاریخ ۲۲ ماه حوت سال روان، جلسه دو ساعته فوکس گروپ تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت  با اشتراک ۱۳نفر(۵ زن ۸مرد) استادان پوهنتون، بزرگان قومی پر نفوس، معلمان مکاتب اناثیه در مقر ریاست دفتر ولایتی هلمند دایر نمودند.

در مورد اهداف جلسه محترمه عفیفه معروف ریس دفتر ولایتی هلمند به اشتراک کنندگان معلومات مفصل ارایه نمودند: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد یک تحقیق ملی تحت عنوان زنان ، صلح و امنیت نظریات افراد نخبه راجمع آوری مینمایند ، جلسه امروزی بمنظور جمع آوری نظریات و

پیشنهادات صاحب نظران است که در تحقیق ملی از آن غنامند میگیرد،  بعد از تکمیل نمودن نظریات فوکس گروپ، جلسات استماع عامه برگزار میگردد.

اشتراک کنندگان هر یک به نوبه خود به سوالات مربوطه جوابات را در جلسه بیان نمودند، همچنان نظریات آنان توسط همکاران دفتر ولایتی

هلمند ثبت گردید، که به گونه مثال از چند آن نظریات یادوری شده تذکر میکنیم.

 

 

 

 

سوژه و کلمه صلح مقدس و زیبا بوده همه خواهانیم که صلح عملی گردد، تاثیرات جنگ بالای زندگی زنان کاملا منفی و اثرات ناگوار داشته . درصلح

برای همه باید حقوق اساسی حفظ گردد، ثبات دولت، قاطعیت دولت، حمایت از دولت و همکاری ملت با دولت در صحنه سیاسی و نظامی الزامیت داشته باشد، مشارکت ملی، اقتدار ملی، منافع ملی و وحدت ملی حفظ گردد، مخالفین دولت اگر افغان هستند باید مذاکرات بین الافغانی نمایند، درکابل و داخل مملکت ما قانون اساسی افغانستان را تایید و قبول کنند، جامعه جهانی چون دولت را به رسمیت شناخته و این دولت نماینده در سازمان ملل دارد، هیچ گروه سیاسی حق مداخله را ندارد ، دولت جمهوری اسلامی افغانستان را همکاری نمایند، دولت و مردم افغانستان را احترام کند و خاک کشور مارا به علیه کشورهای دیگری استفاده نکنند.

 

 

 

       

 


بازنشر این مطلب