گزارش‌های روزانه بازدید:845 تاریخ نشر:2019-03-16

تفاهم نامه همکاری به منظور تدریس مضمون حقوق بشر برای محصلین دانشگاه فاریاب با ریاست پوهنتون این ولایت به امضاء رسید.

 

 درنشست که به همین منظوردرمقر ریاست پوهنتون فاریاب فی ما بین روسای دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان  وریاست پوهنتون فاریاب تدویر یافته بود در ابتداء محترم ذبیح الله"جواد" رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرسخنان خویش را آغاز ودرقسمت ازسخنان اش افزود "باورمندی به ارزش‌ها واصول حقوق بشری، رعایت این ارزش ها، توسعه وتعمیم حقوق بشربه صورت اکادمیک در پلان استراتیژیک کمیسیون درج گردیده است که  امضای چنین تفاهم نامه ها نقش گسترده ی را در نهادینه شدن حقوق بشری بین محصلین ایفا خواهد کرد."

 

سپس، محترم پوهنیار فیروز"اوزبیک کریمی" رئیس پوهنتون فاریاب با تائید سخنان رئیس دفترولایتی فاریاب تعهد سپرد که درراستای ترویج ،توسعه ونهادینه سازی ارزش های حقوق بشری، ارتقای دانش محصلان درزمینه حقوق بشر، فرهنگ حقوق بشری به عنوان همکارکمیسیون تلاش خواهند کرد.

گفتنی است که این تفاهم نامه به منظور تدریس مضمون حقوق بشر برای محصلین رشته قضاء و څارنوالی پوهنځی حقوق برای مدت دو سیمستر تحصیلی میان دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر وریاست پوهنتون فاریاب امضاء گردیده  و بر اساس آن، تدریس مضمون حقوق بشر در دانشکده مذکور در سال تحصیلی 1398 عملاٌ شروع خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب