گزارش‌های روزانه بازدید:671 تاریخ نشر:2019-03-18

برگزاری برنامه "آموزش معلم به طفل" در ولایت تخار

 

دور نخست برنامه "آموزش معلم به طفل" برای (20) نفر از معلمان مکاتب مختلف ولایت تخار در مورد حقوق اساسی اطفال از سوی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه شمالشرق به مدت دو روز(از تاریخ 14 الی 15 حوت 1397 خورشیدی) در سالون مدیریت لیسه نسوان بی بی حوا در شهر تالقان، برگزار شد.

   بسم الله وزیری آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کمیسیون، هدف از برگزاری این برنامه را آموزش و شناسایی حقوق ذاتی اطفال و استفاده از نقش معلمین در راستای تطبیق اصول و قوانین حقوق بشری دانسته واز اشتراک کنندگان خواست که با آموزش موضوعات مطروحه، مصدر خدمت به آینده سازان کشور شوند.

آقای وزیری افزود: "با تطبیق کامل این برنامه آموزشی به تعداد (400) طفل با حقوق اساسی شان آشنا می شوند."

   دراین برنامه موضوعاتی چون:«معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مکلفیت های آن، رهنمود آموزشی، مواد کنوانسیون حقوق طفل و پروتوکول های اختیاری آن، اعلامیه جهانی حقوق کودک، برخی احکام قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، جلوگیری و آگاهی از پیامد های کار شاقۀ اطفال، مواد (54 و 58) قانون اساسی افغانستان و ماده 39 قانون معارف» به توضیح گرفته شد که البته موضوعات متذکره را هر یک از معلمین شامل در دور دوم برنامه، برای (20) نفر دانش آموز، آموزش می دهند.

   گفتنی است که اشتراک کنندگان برنامه "آموزش معلم به طفل" از برگزاری این برنامه آموزشی ابراز خوشحالی نموده و خواستار برگزاری بیشتر همچو برنامه ها از سوی دفتر ساحوی کمیسیون، شدند.

   بانو فرشته یکی از معلمین لیسه نسوان گوهرشاد بیگم ولایت تخار که در برنامه آموزشی اشتراک داشت، طی سخنانی گفت: "ما اشتراک کنندگان در طی دو روز، بسیاری از موضوعات حقوق اساسی اطفال را آموختیم و با برخی از قوانین ملی و اسناد بین المللی آشنا شدیم."

 

  همچنان سید رحیم الله "رحمانی" معلم لیسه مولوی انصاف شهید، در سخنان خویش از دفتر ساحوی کمیسیون، سپاسگزاری نموده برگزاری همچو برنامه ها و سمینار های اموزشی را خیلی مفید و ارزنده دانسته و از دولت خواست تا افراد مسلکی را در بخش های مختلف معارف، استخدام نمایند تا از یکسو مشکلات شاگردان حل شده و از سوی دیگر فساد گسترده که در ادارات معارف وجود دارد، کاهش یاید.

پیشنهاد ها:

  • برنامه های آگاهی دهی کمیسیون در دور ترین نقاط ولسوالی ها برگزار شود.
  • معلمین مسلکی و با تجربه در مکاتب استخدام گردند.
  • از فساد گسترده در بخش های مختلف ریاست معارف جلوگیری شود.
  • معلمین بدون در نظرداشت روابط و رشوه استخدام شوند.
  • استادان مکاتب دولتی و خصوصی در برنامه های آموزشی کمیسیون دعوت شوند.

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب