بزرگداشت از هشتم مارچ " روز جهانی زن" در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب

 

ازهشتم مارچ "روز جهانی زن" تحت عنوان « نقش شورا های محلی در حمایت از دختران برای جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت » از سوی دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشتراک (97) تن به شمول نمایندۀ « موسسه انکشافی زنان افغان »  محصلین، شاگردان، فعالین حقوق زن، اعضای زنان شورا های محلی و انکشافی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب گرامیداشت به عمل آمد.  

 

برنامه با تلاوت آیاتی چند از کلام روح نواز الهی توسط محترمه رعنا آغاز گردیده و متعاقباً محترم زرلشت "بارز" آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ولایتی فاریاب ضمن اظهار سپاس و قدردانی از حضور گسترده اشتراک کنندگان در رابطه به اهداف برنامه در راستای گرامیداشت از روز جهانی زن، صحبت نمود.  درین گردهمایی از سوی همکاران بخش های برنامه ای دفتر ولایتی فاریاب در رابطه به" ازدواج های قبل از وقت و اضرار آن ، نقش آموزش در بهبود وضعیت حقوق بشری زنان، ، قانون مراسم عروسی واضرار خشونت علیه زنان" معلومات مفصل ارائه گردید. سپس، محترم همایون خان یک تن ازمتنفذین محلی ضمن سپاسگزاری از دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر جهت تدویر این برنامه تعهد سپرد تا ارزش های حقوق بشری زنان  را برای مردم محل ابلاغ و آگاهی داده  واز وقوع موارد نقض حقوق بشری افراد به خصوص ازدواج های اجباری و زیر سن جلوگیری به عمل  خواهند آورد. متعاقباٌ، محترمه حلیمه رئیس شورای انکشافی ، خالده معاون شورای انکشافی ، رعنا فعال حقوق زن و فوزیه "رحمانی" به نماینده گی ازموسسه انکشافی زنان افغان پیرامون مقام والای زن صحبت نموده وخواستار همکاری و حمایت هرچه بیشتر دولت در امر تحقق حقوق زنان و ایجاد فرصت های کاری برای زنان ولایت فاریاب گردیدند. ضمناٌ، اشتراک کنندگان عدم موجودیت مرکز صحی را یکی از مشکلات عمده مردم محل محل دانسته و خواهان همکاری وارائه سفارش دفتر ولایتی فاریاب با نهاد های مربوطه در امر فراهم سازی خدمات صحی بلاخص ایجاد یک مرکزی صحی برای مردم این محل گردیدند.

 

 

 

 


بازنشر این مطلب