گزارش‌های روزانه بازدید:540 تاریخ نشر:2019-03-19

امضاء تفاهم نامه «آموزش حقوق بشر» با دانشگاه دولتی کندز

تفاهم نامه «آموزش حقوق بشر» میان ریاست دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ریاست دانشگاه دولتی کندز به تاریخ 26 حوت 1397 خورشیدی، توسط رؤسای هردو اداره، به امضاء رسید.

پیش از امضاء تفاهم نامه «آموزش حقوق بشر» آقای سید حفیظ الله "فطرت" رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه شمالشرق، در بخشی از سخنان خویش گفت: "هرچند آگاهی از مطالب و موضوعات حقوق بشری برای همه شهروندان کشور لازم است و اما آموزش و تدریس مضمون حقوق بشر برای دانشجویان دانشگاه ها یک نیاز اساسی بوده که از یکسو زمینه را برای گسترش آگاهی و نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری در میان استادان و دانشجویان نهاد های علمی مساعد ساخته و از سوی دیگر زمینه آگاهی افراد جامعه را فراهم می سازد.

 

 

    سپس آقای دکتور خیبر "سیفی" رئیس دانشگاه دولتی کندز در حالیکه بانو فخریه "فروغ" آمر بخش آموزش دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه شمالشرق نیز حضور داشت، ضمن عرض خوش آمدید و سپاسگزاری از ریاست دفتر ساحوی کمیسیون، در بخشی از سخنان خویش بیان داشت:

"ریاست دانشگاه دولتی کندز پیوسته به گذشته تلاش می ورزد که از طریق همکاری نزدیک با ریاست دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه شمالشرق و در هماهنگی لازم با استادان دانشکده های مربوط خویش، زمینه را برای حمایت و رعایت ارزش های حقوق بشری از طریق آموزش مضمون حقوق بشر و دیگر برنامه های فرهنگی در میان دانشجویان و شهروندان ولایت کندز، فراهم سازد."

   رئیس دانشگاه دولتی کندز بعد از امضاء تفاهم نامه همکاری برای آموزش حقوق بشر، افزود:

"با امضاء این تفاهم نامه، رهبری و استادان دانشگاه دولتی کندز آماده هر نوع همکاری فرهنگی با دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه شمالشرق است و ضمن اینکه خود ما، متعهد به حمایت و رعایت اصول حقوق بشر هستیم، البته در راستای تحقق اهداف و ارزش های حقوق بشری در میان شهروندان نیز از هیچگونه کوشش و تلاش، دریغ نمی کنیم."

  گفتنی است است که در نتیجۀ امضاء این تفاهم نامه، متن درسی "جزوۀ آموزش حقوق بشر" که از سوی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه و ترتیب گردیده است، در جریان دو سمستر از آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۸ خورشیدی برای دانشجویان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه دولتی کندز، آموزش داده می شود.

 


بازنشر این مطلب