گزارش‌های روزانه بازدید:533 تاریخ نشر:2019-03-25

جلسه آموزشی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب تدویر یافت!

بخش زنان دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه آموزشی نیم روزه را تحت عنوان قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال» به تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ با حضور (۴۶) تن از زنان درولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب تدویر نمود. جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام روح نواز الهی توسط یک تن از اشتراک کنند گان آغاز گردیده سپس مسوول بخش زنان در رابطه به مواد فصل اول و سوم قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال مفصلا به حاضرین جلسه معلومات ارایه نموده اظهار داشت: این قانون به هدف جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، حمایت از متضررین ، فراهم نمودن محیط مناسب و مصون کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی و تامین آموزش و آگاهی عامه از طریق رسانه‌های جمعی به تصویب رسیده ، جریمه نقدی و حبس را نیز برای مرتکبین آن پیشبینی نموده است که با عملی شدن قانون مزبور میتوانیم یک محیط مصون و مناسب برای زنان و اطفال داشته باشیم 

در اخیرموضوعات جلسه مورد استقبال گرم اشتراک کننده گان قرار گرفته ، آنها حمایت شانرا از کمیسیون مستقل حقوق بشر  افغانستان در راستای نهادینه سازی حقوق بشرو ارزش های والای انسانی ابراز داشته ، تدویر برنامه های آگاهی دهی را در بلند بردن سطح آگاهی زنان و روشن ساخنتن اذهان عامه مفید خوانده وخواستار ادامه همچو برنامه ها گردیدند.

 

 


بازنشر این مطلب