گزارش‌های روزانه بازدید:743 تاریخ نشر:2019-03-25

سخن رانی سفیر ایالات متحده امریکا در جلسه افتتاحیه تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

محترمه دکترصاحب  سیما سمر، جناب محترم وزیر صاحب ربانی و داودزی صاحب، دکتر سرابی و همکاران محترم صبح شما بخیر!

خوشحالم و افتخار می کنم که درین جلسه افتتاحیه تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر شرکت نموده ام. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد کلیدی در افغانستان است تا اطمینان حاصل شود که تعهدی که از طریق قانون اساسی به افغانها داده شده است حفظ و عملی می شود.

اجازه دهید یک بار دیگر تاکید نمایم که ایالات متحده خواهان پیروزی و موفقیت افغانستان و شهروندان آن می باشد و ما امیدواریم به شما و سایر افغان ها در ساختن یک افغانستان که در آن همه شهروندان آن بتوانند در صلح و عزت زندگی کنند کمک نماییم .

به وضوح می دانیم که مردم افغانستان خواهان صلح هستند . به همین دلیل است که ما برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تلاش می کنیم  و به همین دلیل با طالبان صحبت می کنیم؛ چون ما به خواست و تقاضای مردم این کشور برای صلح پاسخ می دهیم.

با این حال، این خود افغانها است که در مورد صلح و شرایط آن تصمیم می گیرند؛ زیرا یک صلح پایدار نیاز به حمایت مردم افغانستان دارد. صلح قابل تحمیل نیست، افغان ها باید از نتیجه روند صلح حمایت کنند، باید مسائل و مشکالتی که به افغانها ارتباط می گیرد با توافق آنها و توسط خود افغانها حل شود.

البته، این به این معنی نیست که دولت امریکا نسبت به پیامد آن بی تفاوت می باشد و ما به آنچه که در طول 18 سال گذشته به افغان ها در این کشور کمک کرده ایم باور نداریم. بلکه، در واقع، این به این معنی است که ما به حق انتخاب افغان ها برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت آینده شان احترام می گذاریم

در 18 سال گذشته، افغانستان پیشرفت چشمگیری داشته است، به خصوص در عرصه حقوق زنان. زنان نه تنها از لحاظ توانایی برای زندگی در صلح و کرامت، بلکه از لحاظ حق برخورداری از یک زندگی کامل – اشتراک در زندگی عمومی و دستیابی به توانایی های خود، به پیشرفت های دست یافته اند.

ایالات متحده دارای یک نظام جمهوری است که بر اساس اصول برابری در برابر قانون و حمایت از حقوق و آزادی های اساسی تأسیس شده است. در طول سال ها، ما از بسیاری کشورها از جمله افغانستان که می خواهند خود را سازمان دهند و امورات خود را بر اساس همین اصول بنا نهند حمایت نموده ایم و به این کار مان ادامه خواهیم داد .

 وزیر صاحب داود زی  و همکار من، سفیر خلیلزاد، در مورد اهمیت یک روند حل منازعه  با یک رویکرد فراگیرصحبت می کنند. آنها به اهمیت این مسئله که تمام افغان ها باید خود را در جمع شهروندان خود که به منظور کنار آمدن با تفاوتها و یافتن یک راه حل مناسب با طالبان مذاکره می کنند اشاره نموده،  تاکید می ورزند که پروسه مذکور که شامل بحث های صلح می شود باید فراگیر و همه شمول بوده و بخش عمده ی جامعۀ یعنی زنان را که 50 درصد از جامعه را تشکیل میدهد نیز در برداشته باشد و به خواست و نظرات آنها  احترام گذاشته شود.

طوری که این روند ادامه دارد، ما هم به حمایت خود از مردم این کشور ادامه خواهیم داد و با خواهران و برادران ما که به آینده متعهد اند و باورد دارند که افغان ها می توانند در صلح و عزت زندگی کنند کار خواهیم کرد و ما یکجا با مردم افغانستان به این نتیجه  دست خواهیم یافت.

 

 

 


بازنشر این مطلب