گزارش‌های روزانه بازدید:534 تاریخ نشر:2019-03-31

امضاء تفاهم نامه «آموزش حقوق بشر» با دانشگاه های خصوصی «شمال» و «کهندژ»

 

دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دو تفاهم نامه جداگانه «آموزش حقوق بشر» را با رؤسای دانشگاه های خصوصی «شمال» و «کهندژ» ولایت کندز به امضاء رسانید.

 

آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه شمالشرق، در گام نخست به اداره دانشگاه خصوصی کهندژ حضور یافته و با رئیس و استادان بخش های مختلف این نهاد تحصیلی دیدار و گفتگو کرد.

آقای فطرت پیش از امضاء تفاهم نامه در بخشی از سخنان خویش ضمن سپاسگزاری از پذیرایی گرم رئیس و استادان این نهاد تحصیلی گفت:

"آگاهی از موضوعات و مطالب حقوق بشری سبب کاهش تخطی ها و نقض های حقوق بشری در میان شهروندان گردیده و بدون شک زمینه را برای ایجاد یک جامعه سالم، انسان محور و عاری از خشونت، فراهم می سازد و در عین حال گفتنی است که آگاهی از مسائل و موضوعات حقوق بشر بدون آموزش اصول و اساسات آن، نا ممکن می باشد."

   آقای احمد خالد جلال زاده رئیس دانشگاه خصوصی کهندژ نیز ضمن ابراز سپاس و عرض خوش آمدید به رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت:

"خوشبختانه از یکسو رهبری و استادان نهاد تحصیلات عالی کهندژ در جریان عملکرد روزانه و اجراآت رسمی خویش، ارزش های حقوق بشری را به صورت جدی در نظر می گیرند و از سوی دیگر تدریس مضمون حقوق بشر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این نهاد تحصیلی، به خوبی می تواند زمینه گسترش فرهنگ و اخلاق حقوق بشری را در میان دانشجویان فراهم نماید."

   سپس آقای فطرت رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به اداره دانشگاه خصوصی شمال حضور یافته و با رئیس و همکاران این نهاد تحصیلی نیز دیدار و گفتگو نمود.

آقای عبدالرحیم یولداش رئیس دانشگاه خصوصی شمال با سپاسگزاری و عرض خوش آمدید، در بخشی از سخنان خویش گفت:

"باورمندی به اصول و ارزش های حقوق بشری از جمله مکلفیت های هر انسان است و دین مقدس اسلام نیز به حفظ کرامت انسانی افراد بشر تأکید داشته و انسان ها را به حمایت و رعایت حقوق بشری شان تشویق می نماید."

 

  گفتنی است که با امضاء تفاهم نامه های مذکور، مضمون حقوق بشر در جریان دو سمستر تحصیلی سال 1398 خورشیدی برای دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه های خصوصی «شمال» و «کهندژ» ولایت کندز توسط دو نفر استاد رشتۀ حقوق، آموزش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب