گزارش‌های روزانه بازدید:429 تاریخ نشر:2019-04-01

تدویرجلسه فوکس گروپ تحقیق ملی زنان ، صلح وامنیت درولسوالی اندخوی ولایت فاریاب

دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، بتاریخ 6/1/1398 جلسه فوکس گروپ (تحقیق ملی  زنان ، صلح وامنیت) را با اشتراک (18) تن به شمول ( 13 ) زن و(5) مرد از اعضای جامعه مدنی ، اساتید دارالمعلمین وفعالین حقوق زن در سالن جلسات ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب تدویر نمود .

درآغاز  جلسه ،  محترم حمیدالله "عظیمی" آمربخش نظارت وبررسی دفترولایتی فاریاب اهداف جلسه را بیان ودرقسمت ازسخنانش افزود: کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان براساس وظایف وصلاحیت های خویش تحقیق ملی زنان ، صلح وامنیت را به دلایل مشخص واهداف تعریف شده راه اندازی نموده و درتلاش آن است برعلاوه بلند بردن سطح آگاهی عامه زنان نسبت به وضعیت حقوق بشری زنان درزمان جنگ ونقش زنان درپروسه صلح توجه مسئولین ونهاد های موظف را درجهت رفع مشکلات ونارسایی ها ی موجود جلب نماید .

متعاقباٌ، اشتراک کنندگان ازبرگزاری جلسه مذکور استقبال نموده وآن را یک گام ارزنده درقسمت بهبودی وضعیت زنان ، نقش معنی دار زنان در پروسه صلح دانستند. در جریان برنامه حاضرین جلسه بالنوبه  به سوالات مطروحه پاسخ ارائه نموده واشتراک زنان را درپروسه صلح وامنیت لازمی دانسته واظهارداشتند که زنان می توانند نقش موثری  را درزمینه تامین صلح وامنیت ایفا نموده وبدون اشتراک موثر زنان تمام پروسه های صلح پایدار نخواهد بود. اشتراک کنندگان برنامه فوق از مخالفین دولت خواستند که ازجنگ دست برداشته و به خشونت ها علیه افراد ملکی و زنان نقطه پایان دهند. ضمناٌ، آنها به حکومت افغانستان نیزسفارش نمودند که پروسه صلح را به شکل واقع بینانه تعقیب وزنان را در تمام روند صلح سهیم سازند.

 


بازنشر این مطلب