گزارش‌های روزانه بازدید:530 تاریخ نشر:2019-04-04

برگزاری نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» در ولایت کندز

   نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» با اشتراک 17 تن ( 10 زن و 7 مرد) به شمول رئیس امور زنان ولایت کندز، نماینده شورای ولایتی، استادان و دانشجویان دانشگاه، فعالان حقوق زن، اعضای جامعه مدنی، جوانان، روشنفکران، خبرنگاران رسانه ها و نان آوران خانواده در تالار همایش دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تاریخ 7 حمل سال 1398 خورشیدی، برگزار شد. جلسه با خوانش آیاتی از قرآن مجید و با سخنان آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آغاز گردید.  آقای فطرت ضمن سپاسگزاری و عرض خوش آمدید به اشترک کنندگان فوکس گروپ، در بخشی از سخنان خویش گفت:

"پاسخگو ساختن دولت برای تطبیق تعهدات حقوقی خویش در برابر شهروندان کشور، به ویژه در نظر گرفتن حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان افغانستان در روند گفتگو های صلح و افزایش میزان دسترسی زنان و دختران به خصوص زنان و دختران مهاجر و بیجاشده داخلی به حق آموزش و پرورش، حق صحت، حق کار و دیگر حقوق انسانی شان در ولایت ها و مناطق دوردست، یکی از اهداف و مقاصد تحقیق ملی کمیسیون در مورد زنان، صلح و امنیت بوده و همچنان حضور فعال و مشارکت گسترده زنان در روند گفتگو صلح با گروه های مخالف مسلح دولت برای طرح مطالبات مشروع و خواست های حقوق بشری زنان یکی از نتایج متوقعه این تحقیق ملی است."

  سپس هر یک از پرسش های تهیه شده برای نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» به اشتراک کنندگان مطرح گردیده و هرکدام شان، پاسخ ها و دیدگاه های خویش را پیرامون پرسش ها بیان نمودند.

   بانو کریمه صادقی نماینده شورای ولایتی کندز و یکی از فعالین حقوق زن، صلح را نیاز مبرم جهان بشریت و از جمله اساسی ترین ارزش حقوق بشری خوانده و پیامد های جنگ را بالای زندگی زنان کشور خیلی تلخ و زیانبار دانست.

   بانو صادقی راه های رسیدن به صلح پایدار و عادلانه در افغانستان را شامل "آتش بس دایمی، شریک ساختن جزئیات مذاکرات با شهروندان و شامل ساختن تمام خواست ها و نظریات مردم در گفتگو های صلح" دانسته و نگرانی خویش را به نمایندگی از مؤکلین خود در مورد احتمال قربانی شدن دستاورد های 18 سال اخیر در جریان مذاکرات صلح، ابراز نمود.   بانو نصیبه هولکر رئیس امور زنان ولایت کندز از دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست که زمینه مشارکت گسترده زنان را در روند گفتگوی صلح فراهم نموده و از ضایع شدن دستاورد های 18 سال اخیر جلوگیری نمایند.

  گفتنی است که در ادامه برنامه، اشتراک کنندگان نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» از مخالفین مسلح دولت خواستند که به حقوق بشری زنان احترام گذاشته و پیش از همه آتش بس دایمی را در کشور قبول نموده و دست از جنگ بردارند و همچنان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند که روند گفتگو های صلح افغانستان را ضمانت بین المللی نموده و به عنوان یک ناظر بی طرف بر مبنای میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی نظارت نمایند.

  گفتنی است که اشتراک کنندگان نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» در ولایت کندز، به صورت فشرده خواست های اساسی شان را چنین بیان کردند:

  • برقراری صلح دوامدار در کشور و آتش بس دایمی در میان گروه های درگیر.
  • لزوم افزایش سهم گیری و مشارکت  زنان در روند گفتگو های صلح افغانستان.
  • حفاظت از دستاورد های 18 سال اخیر کشور به ویژه حقوق زنان، حقوق بشر و دیگر ارزش های دموکراتیک.
  • عدم مداخله کشور های خارجی در روند گفتگو های صلح و لزوم بین الافغانی شدن آن.
  • حفظ ارزش های قانون اساسی افغانستان که زمینه های نهادینه شدن حقوق اساسی شهروندان را فراهم می سازد.

  نشست فوکس گروپ تحقیق ملی «زنان، صلح و امنیت» با آرزوی بر قراری آتش بس، ختم جنگ، تحقق صلح و رعایت اصول و موازین حقوق بشری و به امید سهم گیری بیشتر زنان در روند گفتگو های صلح افغانستان، به پایان رسید.   

 

 


بازنشر این مطلب