گزارش‌های روزانه بازدید:403 تاریخ نشر:2019-04-06

برگزاری جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی "زنان، صلح و امینت" در ولایت دایکندی

 دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی "زنان، صلح و امنیت" را با حضورداشت نمایندگان جامعه مدنی، شبکه زنان افغان، فعالین حقوق زن و نمایندگان شورای های محلی زنانه برگزار نموده است

 این جلسه بتاریخ 13 ماه حمل با اشتراک 10 تن (8 زن و 2 مرد) در سالن جلسات و کنفرانس دفتر ولایتی کمیسیون برگزار شده است.   محمد حسین حیدری آمر بخش نظارت و بررسی و سرپرست دفتر ولایتی دایکندی به بیان اهداف برگزاری این جلسه و تحقیق ملی "زنان، صلح و امینت" پرداخته و ابراز داشت با توجه به روند گفتگوهای صلح و عدم اطمینان از حضور مؤثر زنان در این گفتگو ها و تقویت مشارکت زنان در این پروسه ضرورت آن احساس شد تا دیدگاه های شهروندان افغانستان و به خصوص قشر زنان جمع آوری و در سطح گسترده بازتاب داده شود.

  اشتراک کنندگان دیدگاه های شان را در مورد صلح؛ راه های رسیدن به صلح عادلانه و پایدار، تبعات منفی جنگ بالای زندگی زنان ابراز داشتند و مطالبات شان را از دولت؛ مخالفین مسلح دولت؛ سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بیان نمودند.

 به باور اشتراک کنندگان صلح زمینه ساز فضای همدیگر پذیری شده و تأ مین عدالت اجتماعی؛ ایجاد فرهنگ صلح؛ حکومت داری خوب و تأ مین حقوق بشری شهروندان از جانب دولت زمینه ساز یک صلح پایدار در کشور می‌گردد.

  بی سرپرست شدن؛ بیوه شدن و یتیم شدن زنان و کودکان، افزایش خشونت، مهاجرت های غیر قانونی و افزایش استفاده و قاچاق مواد مخدر از جمله تبعات منفی جنگ بالای زندگی شهروندان و به خصوص زنان است.

  اشتراک کنندگان از دولت خواستند در گفتگوهای صلح حفظ قانون اساسی، دست آورد های بیش از یک و نیم دهه اخیر، نظام کنونی، توجه به خانواده‌های شهدا و قربانیان و مثلث حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان را به عنوان خط قرمز در گفتگوهای صلح مطرح نماید.  از مخالفین دولت خواستند در گفتگوها استقلالیت داشته، به قانون اساسی احترام گذاشته و از معیار های تعیین شده حقوق بشری برای حمایت و رعایت حقوق بشر پا فراتر نگذاشته و به حضور زنان به عنوان نصف پیکر جامعه باور مند باشند.

  اشتراک کنندگان از سازمان ملل متحد خواستند از روند صلح موثر نظارت نموده؛ از صلح بین الافغانی حمایت و افغانستان را در جریان گفتگوهای صلح و پس از آن تنها نگذارند.

 همچنان از قوای ناتو در این جلسه خواسته شد تا به عنوان یک ناظر جهانی مهم و کلیدی در جهت استقرار امنیت در افغانستان حضور داشته باشند.

   گفتنی است که این دومین جلسه تحقیق ملی "زنان، صلح و امینت" است که در ولایت دایکندی برگزار می‌شود.

به تاریخ 21 ماه حوت سال گذشته نیز جلسه استماع عامه با اشتراک 51 تن (32 زن و 19 مرد) در سالن کنفرانس مقام ولایت دایکندی با حضور داشت سید اعلی رحمتی والی این ولایت، اعضای شورای ولایتی، رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی، فعالین مدنی، اصحاب رسانه‌ها و نمایندگان و رؤسای شورای های محلی زنانه تدویر یافته بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب