گزارش‌های روزانه بازدید:976 تاریخ نشر:2019-04-15

قرار هدایت جلالتماب رئیس جمهور قرار است 34 آسایشگاه برای اشخاص دارای معلولیت در کشور ایجاد شود

 روز پنجشنبه مورخ 22 حمل 1398 اعضای محترم کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت با وزیر دولت در امور ورثه شهدا و معلولین در مقر آن وزارت دیدار و روی موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر نمودند.

 محفل با تلاوت چند از آیات قران کریم شروع گردیده و سپس محترم آقای آریوبی وزیر دولت در امور ورثه شهدا و معلولین ضمن خوش امدید گویی به اعضای کمیته دادخواهی در مورد  کمیته و خواست های ان معلومات خواستند که در زمینه محترم محمد علی محبتی هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سکرتر کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت اهداف و مقاصد کمیته دادخواهی را تشریح نمودند و در قسمت سخنان شان گفتند که این کمیته در حمل 1384 از طرف 15 نهاد ملی وبین المللی فعال در عرصه معلولیت ایجاد شده است ،هدف این کمیته عبارت است از:

تساوی حقوق اشخاص دارای معلولیت و عدم تبعیض با سایر شهروندان کشور را تشکیل داده و هم چنان مساعد ساختن حمایت های قانونی برای کته گوری های محتلف اشخاص دارای معلولیت، این کمیته دست های آورد های زیادی نیز داشته است از جمله تصویب و توشیح قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت،تصویب و توشیح کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ،سهم گیری در تعدیلات اول در این قانون و سهم گیری در 21 جلسه بازنگری و پیشنهاد تعدیلات جدید در این قانون در روشنی کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و..

  ایشان هدف از جلسه فعلی  به نماینده گی از همه اعضای شرکت کننده جلسه را نیز چنین بیان نمودند :

 • پیگیری روند تصویب تعدیلات پیشنهادی در مورد قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که در طی 21 جلسه صورت گرفته است و در ان تمام کته گوری های اشخاص دارای معلولیت در همه امتیازات سهیم باشند؛
 • پیشنهاد چاپ قانون قبلی با تعدیلات که در ان قبلا توسط دولت افغانستان تصویب و در جریده رسمی چاپ گردیده است به صورت یک جا برای بلند بردن سطح آگاهی ادارات ذیربط جهت تطبیق ان قانون ؛
 •  حل مشکلات کانکور اشخاص دارای معلولیت حسی(نابینا و ناشنوا) به صورت اساسی ؛
 • تعدیل در ماده قانون خدمات ملکی برای اینکه از کلمه ( معلول فزیکی ) که شامل اشخاص دارای معلولیت های بینایی و شنوایی در استخدام نمی شود.
 • سروی ملی معلولیت به عنوان یک ضرورت جهت برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت؛
 • توجه به مکاتب خاص و بررسی مشکلات اطفال در مکاتب عام
 • استخدام فارغین پوهنتون تعلیم و تربیه (فاکولته اختصاصی اشخاص دارای معلولیت ) در مکاتب دولتی ؛
 • ایجاد آسایشگاها و مراکز بازتوانی برای اشخاص دارای معلولیت ( اشخاص دارای معلولیت های ذهنی و فلج وقطع نخاع)
 • فعال شدن انیسیتیوت ملی معلولیت ؛
 • شرکت دادن اشخاص دارای معلولیت در شورای عالی صلح و جرگه مشورتی صلح ( همه شمول بودن )؛
 • امضای تفاهم نامه با موسسات ملی و بین المللی و هم چنان توجه در قسمت برنامه سواد حیاتی وزارت محترم معارف و حرفه آموزی شان شامل همه کته گوری های اشخاص دارای معلولیت؛

جناب آریوبی بعد از شنیدن مطلب فوق، چنین صحبت نمودند:

تعدیلات در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت مرور شده و برای ابراز نظر برای شما هم شریک می شود، هم چنین برای اجرای قانون تفاهم نامه های با وزارت های محترم آماده شده است و در حال امضا است، قرار هدایت محترم رئیس صاحب جمهور 34 باب آسایشگاه در 34 ولایت ایجاد می گردد و در زمینه با وزارت محترم شهر سازی ملاقات هایی انجام شده است و هم چنان سروی ملی معلولیت نظر به هدایت مقام ریاست جمهوری برای اداره احصائیه مرکزی قرار است اجرا گردد.

ایشان در خاتمه خواستار هماهنگی بیشتر با کمیته دادخواهی گردیده و افزدوند که ماهانه این جلسات در مقر وزارت دایر گردد و طرح های کمیته نیز برای شان در مورد شریک ساخته شود و ما سعی برای خدمت به همه اشخاص دارای معلولیت را د رنظر داریم.

 

 

 


بازنشر این مطلب