گزارش‌های روزانه بازدید:556 تاریخ نشر:2019-04-16

برگزاری كارگاه «آموزش حقوق بشر برای رسانه ها و جامعه مدنی» ولایت بغلان

کارگاه آموزشی سه روزه زیر عنوان "آموزش حقوق بشر برای رسانه ها و جامعه مدنی" توسط آمریت بخش تعليمات دفتر ساحوی حوزه شمالشرق كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشتراک 30 نفر(10 زن و 20 مرد) شامل اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران رسانه های ولایت بغلان در شهر پلخمری برگزار شد.

   این كارگاه آموزشی با خوانش آيات ملکوتی قرآن مجید توسط یکی از اشتراک کنندگان گشایش یافته و سپس آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باعرض خیر مقدم و خوش آمدید به اشتراک کنندگان کارگاه، در بخشی از سخنان آغازین خویش گفت:

"کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی و مستقل بوده و از مدت هفده سال به این سو در نقاط مختلف کشور در راستای حمایت، نظارت و بررسی نقض ها و تخطی های حقوق بشری فعالیت نموده و همچنان برخی از برنامه های کمیسیون را برگزاری جلسات آگاهی دهی و راه اندازی کارگاه های آموزشی برای بلند بردن سطح آگاهی لایه های مختلف جامعه تشکیل می دهد که خوشبختانه این برنامه های آگاهی دهی، شرایط لازم را برای دادخواهی، رعایت و حمایت حقوق بشر، نظارت بر عملکرد دولت، بررسی و رسیدگی به نقض ها و تخطی های حقوق بشری شهروندان کشور فراهم می سازد.

   در عین حال قابل یاد آوری است که برگزاری این کارگاه آموزشی، زمینه و فرصت خوبی است که شما می توانید طی مدت سه روز از مأموریت ها، اهداف قانونی و مسؤولیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آگاهی حاصل نمایید و بنابر این از شما خواهران و برادران گرامی احترامانه تقاضا به عمل می آید که با تعهد و رسالت انسانی خویش به خاطر دادخواهی و تحقق اهداف مدنی تان از برنامه های نظارتی کمیسیون حمایت نموده و هنگام مشاهده نقض ها و تخطی های حقوق بشری در محلات و محیط کاری تان، همکاران بخش های نظارتی ما را در جریان گذاشته وظایف ایمانی و اسلامی خویش را در راستای نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری، گسترش حاکمیت قانون و مبارزه با هرگونه خشونت، تبعیض و بی عدالتی، انجام دهید."

   گفتنی است که در جريان كارگاه "آموزش حقوق بشر برای رسانه ها و جامعه مدنی" ولایت بغلان، موضوعاتی چون: «معرفی کمیسیون و تشریح احکام قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های آن، دستاورد های هفده ساله کمیسیون، مدیریت و استفاده مؤثر وقت، اهمیت مدیریت زمان، روانشناسی وقت، رابطه متقابل حقوق بشر و فساد، رابطه متقابل فرهنگ و زمان، نقش رسانه ها و نهاد های جامعه مدنی در راستای تحکیم حاکمیت قانون و ختم فرهنگ معافیت از مجازات و برخی مطالب و موضوعات دیگر حقوق بشری...» توسط آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر و بانو فخریه فروغ آمر بخش تعليمات حقوق بشر دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه شمالشرق به اشتراک کنندگان کارگاه، پيشكش گرديده و علاوه از آن، یک سلسله كار های گروپی و عملی، بحث آزاد و پرسش و پاسخ نیز با سهم گیری فعال اشتراک کنندگان، انجام یافت.   

 

 

 


بازنشر این مطلب