گزارش‌های روزانه بازدید:283 تاریخ نشر:2019-04-18

آموزش حقوق اطفال برای معلمین مکاتب در ولایت غور

به تاریخ 21 و 22 حمل 1398 از سوی بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برنامه دو روزه آموزش حقوق بشر و حقوق اطفال برای معلمین )5( لیسه ولسوالی لعل و سرجنگل تدویر یافت. 12 تن از اساتید طبقه اناث و ذکور لیسه ذکور مرکز لعل، لیسه ذکور  و اناث قلعه کشک، لیسه سفید آب و مکتب متوسط آب باریک سرجنگل در این برنامه آموزش دیدند. بر اساس هدف این برنامه، آموزگاران متذکره به مدت 10 الی 15 روز تمام مواد را که در جریان دو روز فرا گرفته اند، برای 300 تن از دختران و پسران دانش آموز در مکاتب مربوطه خویش تدریس می نمایند. 

مفهوم و تاریخچه حقوق بشر، کنوانسیون حقوق طفل؛ حق داشتن نام و تذکره تابعیت، حقوق اطفال معیوب، معلول و معتاد، کارشاقه و حصه نگرفتن اطفال در فعالیت های جنگی، تفریح و بازی اطفال، برخورد با اطفال در مکاتب و حق تعلیم و تربیه آنها، شامل ساختن نظریات اطفال و اتخاذ تصامیم آنها در امورات زندگی، اعلامیه جهانی حقوق کودک، پروتوکول­های اختیاری کنوانسیون حقوق اطفال، بخش از قانون تخلفات اطفال، جلوگیری و آگاهی دهی از اضرار خشونت علیه اطفال، عواقب ناگوار و اضرار کار شاقه اطفال، فشرده­ی از مجموعه قوانین معارف افغانستان، جایگاه حقوق اطفال در قانون اساسی افغانستان و معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله موضوعات بود که در جریان دو روز کامل برای 12تن از معلمین مکاتب مختلف تدریس گردید.

در ختم برنامه دو روزه، با مدیران و آمران لیسه های تحت پوشش این برنامه ملاقات و در زمینه تطبیق بهتر این پروگرام از آنها طلب همکاری صورت گرفت. همه­ی ادارات مربوطه وعده همکاری داده و یاد آور شدند که از هیچ نوع همکاری در عملی شدن درست و مؤثر برنامه آموزش حقوق بشر و حقوق اطفال در مکاتب خویش دریغ نمی ورزند.

 

 


بازنشر این مطلب