گزارش‌های روزانه بازدید:869 تاریخ نشر:2019-04-20

کارگاه آموزشی ده روزه ( اهمیت آموزش حقوق بشر و حاکمیت قانون) در فاریاب

برنامه آموزشی ده روزه تحت عنوان (اهمیت آموزش حقوق بشر و حاکمیت قانون) ازطرف بخش تعلیمات دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر به همکاری بخش های پروگرامی، با اشتراک ( 21) تن شامل ( 9 مرد و 12 زن ) متشکل از علماء ، دکتران ، معلمین و فعالین حقوق زن از تاریخ 17 الی 27 حمل 1398 در سالن کنفرانس های  این دفتر، تدویر گردید.

برنامه با تلاوت آيات از کلام الله مجید آغاز و سپس محترم ذبیح الله "جواد" رئیس دفترولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشردر آغاز برنامه، ضمن خوش آمدید گویی اشتراک کنندگان، چنین افزود:

توسعه وترویج ارزش های حقوق بشری یکی از رسالت های اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر میباشد که ازطریق تدویر برنامه های آموزشی، آگاهی دهی، برنامه های رادیویی و  تلویزیونی، تدریس مضمون حقوق بشر در پوهنتون ها و نهاد های تحصیلی صورت میگیرد،  آقای جواد درجریان سخنان خویش بیان نمود که هدف اساسی این کارگاه  این است که:

اشتراک کننده گان  از اصول وارزش های حقوق بشری در قوانین ملی وبین المللی، آگاهی حاصل نمایند تا آنها بتوانند از حقوق خود ودیگران دفاع نموده و نقطه ارتباط بین کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهاد های مجری قانون و قربانیان نقض حقوق بشری باشند، همچنان تدویر چنین برنامه ها سبب خواهد شد تا برداشت های متفاوت که در قبال ارزش های حقوق بشری وجود دارد مرفوع گردد.

دربرنامه آموزشی متذکره موضوعات (معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر، مفهوم حقوق بشر، حقوق بشر و حاکمیت قانون، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی ،حق تعلیم وتربیه،  قانون منع خشونت علیه زن، حقوق و وجایب اتباع در قانون اساسی افغانستان، قانون منع آزار واذیت زنان وکودکان، اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر، فرهنگ حقوق بشری، دموکراسی و حقوق بشر، حق صحت، اضرار ازدواج های قبل از وقت، خلاصه تحقیق- بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی در افغانستان، حقوق بشر و صلح توسط  کارمندان پروگرامی دفترولایتی، دو موضوع متذکره توسط  اشتراک کنند گان و یک موضوع  توسط یکتن  از استادان پوهنځی حقوق پوهنتون خصوصی رشاد ارائه گردید.

در ختم برنامه محترم سید زین الدین"عابدی" رئیس مجتمع نهاد های جامعه مدنی ولایت فاریاب  ضمن ابراز سپاس و تشکری از ریاست دفتر ولایتی فاریاب به خاطر برگزاری این برنامه، دیدگاه خویش را در رابطه به حقوق بشر چنین بیان داشت:

"حقوق بشر با زندگی انسان ها پیوسته است، چون حقوق بشر حقوق قایم به ذات بوده بناءٌ میان حقوق بشر و انسان نمیتوان فاصله ایجاد کرد در غیر آن قانون جنگل حاکم خواهد بود، آقای عابدی اضافه نمود:   دین مقدس اسلام و قانون اساسی روی ارزش های حقوق بشری بسیار تاکید کرده، بناءٌ هرکسی به حقوق بشر احترام  و باور نداشته باشد در حقیقت به دین و قانون اساسی باورمند نیست" وی تدویر چنین برنامه ها را سبب باورمندی جامعه  به حقوق بشر دانسته و  خواستار تداوم همچو کارگاه ها ازسوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گردید.

در فرجام، دو نفر ازاشتراک کنندگان هر یک: فرشته "حمیدی" وعبدالاحد "ادیبی" به نمایندگی از سایرین صحبت نموده وبرنامه با توزیع تصدیق نامه ها به اشتراک کنندگان خاتمه یافت.

 

 

 


بازنشر این مطلب