گزارش‌های روزانه بازدید:691 تاریخ نشر:2019-04-21

دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از قربانیان منازعات مسلحانه را جهت تدوای به کمیته بین المللی صلیب سرخ معرفی کرد

مسمات نذیره شاه بنت گل محمد 12 ساله باشنده قریه گرد میریشکار ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب، دو سال قبل از اثر اصابت پارچه هاوان از ناحیه لب جراحت شدید برداشت اما بنا بر ضعف اقتصادی خانواده اش، ازتداوی اساسی باز مانده است، موصوفه به تاریخ 11 حمل سال 1398همراه با پدرش گل محمد ولد محمد حسین، به دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه و خواهان رسیدگی جهت تداوی از طریق مراجع مربوطه گردیده اند.

لهذا، موضوع با محترم آقای عرب مسئول کمیته بین المللی صلیب سرخ مقیم ولایت فاریاب مطرح، که در نتیجه تلاش و همکاری آقای عرب و دادخواهی پی هم بخش آمودزمن دفترولایتی فاریاب، مسمات فوق الذکر مورد پذیرش شفاخانه کمیته بین المللی صلیب سرخ کابل قرار گرفت که عنقریب موصوفه همراه با پدر ومادرش به کابل اعزام و در شفاخانه صلیب سرخ مستقر در کابل تداوی گردد،  از طرف دیگر ازاینکه خانواده موصوفه بی بضاعت و در حالت فقر اقتصادی قرار دارند، توانایی پرداخت هزینه رفت و برگشت فاریاب تا کابل را نداشتند به همین ملحوظ موضوع توسط  محترم سارا" قاسمی" آمر بخش آمبودزمن دفترولایتی بتاریخ 25 حمل سال جاری حین ملاقات  با محترم داکتر نقیب الله " فایق" والی ولایت فاریاب در میان گذاشته شد که والی محترم ولایت مبلغ (10000)  ده هزار افغانی برای موصوفه مساعدت نمود.

 

 

 


بازنشر این مطلب