گزارش‌های روزانه بازدید:641 تاریخ نشر:2019-04-27

نظارت بر وضعیت حقوق بشری معلولین از سوی دفتر ساحوی کندز

معلوليت يكی از حقیقت‌های زندگی بشر بوده و اشخاص دارای معلوليت همانند دیگر افراد و اشخاص جامعه حقوق برابر و همسان دارند. معلول به کسانی گفته می ‌شود كه نظر به علل و عوامل مختلف، محدوديت‌هایی داشته باشند، اما در صورتیکه تسهيلات و امكانات برای شان مهيا گردد، آنان می‌ توانند مانند دیگر اعضای جامعه، به زندگی خود ادامه دهند و در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری خویش سعی و تلاش نمایند.

 

  یگانه راهی که می تواند در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین در جامعه مفید واقع گردد و معلولین با در نظرداشت قوانین و اسناد بین المللی از حقوق خویش مستفید، شوند تطبیق قوانین و اسناد بین المللی در ادارات بوده و با تطبیق این همه قوانین و میثاق ها و نظارت از تطبیق آن می توان بهبودی را در جامعه احساس نمود و شاید تسهیلات و امکانات در جامعه جهت زندگی مرفه خواهیم بود.

  با در نظرداشت اهمیت نظارت ها در جهت پیاده شدن حقوق معلولین و ورثه شهداء، بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز به ولایت بدخشان سفر نموده و از نزدیک جویای حال و احوال معلولین و ورثه شهداء گردید.

  آقای مصطفی احمدی آمر اداره معلولین و ورثه شهدای ولایت بدخشان، وضعیت حقوق بشری معلولین و ورثه شهدا را نسبت به سال های گذشته قناعت بخش دانسته و تعداد معلولین ورثه شهدا را در حدود 8000 دانست. آقای احمدی موجودیت ورثه شهدای خیالی را در سطح ولایت بدخشان تائید نموده و اظافه نمود که با نظارت و کنترول دایمی این اداره تعداد زیادی ورثه شهدای خیالی در طول سال 1397 شناسایی شده اند.

  آقای احمدی که شخص پرکار بوده و به معلولین احترام زیادی دارد، راه رسیدن به حقوق معلولین را صداقت و ایمانداری دانسته و از افراد دارای معلولیت و ورثه شهداء خواست تا خود را به قوانین و اسناد بین المللی حمایتی آشنا سازند و با استفاده از مواد قوانین و میثاق ها طالب حقوق خویش شوند.

   تعدادی از معلولین ولایت بدخشان از وسایل کمکی همانند: عصا استندرد، ویلچیر، واکر فرم، اندام های مصنوعی و دیگر وسایل کمکی محروم بوده و نسبت فقر و بیچارگی توان خریداری این همه وسایل را ندارند.

   نبود راه آسان و ولچیررو نسبت کرایی بودن تعمیر های دولتی جهت رفت و برگشت معلولین به ادارات یکی از چالش های اساسی فرا راه معلولین بوده و هیچ نوع سهولت هایی جهت رفت و بر گشت در ادارات وجود ندارد.

   دور بودن کلینیک ها و شفاخانه ها از محل بود و باش و منازل مسکونی، نبود زمینه های ورزشی مناسب ،نبود تشناب های مخصوص در شهر و بازار و ادارات، کورس های اموزشی و فنی وعدم شغل مناسب و وظیفه، عدم موجودیت مواد آموزشی مناسب یکی دیگر از مشکلات اساسی معلولین در سطح ولایت بوده و این همه موانع و مشکلات باعث گردیده که  معلولین از دولت راضی نباشند و دولت را به بی پروایی متهم نمایند.

 

یکی از معلولین طبیعی که از اقتصاد ضعیف رنج می برد، دولت را به تبعیض علیه آنها متهم نموده و از دولت خواهان حقوق مساوی همانند دیگر افراد دارای معلولیت بوده و خواهان تعدیلات در قانون حقوق و امتتیازات اشخاص دارای معلولیت می باشد.

  غلام محمد یکتن از معلولین دیگر ضمن سپاس از کمیته بین المللی صلیب سرخ ولایت بدخشان از دولت و نهاد های همکار در راستای به پا ایستادگی و خودکفایی خواست تا به معلولین احترام زیاد قایل شوند و کرامت انسانی آنها را به دیده قدر بنگرند و مطابق آیات شریف قرآنی و احادیث نبوی از ارائه الفاظ نادرست بپرهیزند و همانند دیگر افراد جامعه به معلولین حرمت بگذارند.

16 تن از معلولین در جریان مصاحبه ها و نظارت ها از دولت خواهان افزایش معاش، میدان های ورزشی مناسب، توزیع نمرات رهایشی، تداوی مناسب و رایگان، موجودیت آسایشگاه ها، ساخت و ساز اندام های مصنوعی استندرد و کار مناسب برای معلولین و افراد مستعد، در ادارات شدند. مصاحبه کنندگان یگانه آرزوی شان را تطبیق قانون اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی دانسته و توچه دولت را در آموزش و پرورش اولاد های شان تمنا نمودند.

پیشنهاد ها:

  1. افزایش معاشات معلولین و بازماندگان شهداء.
  2. ایجاد نهاد های بیشتر جهت ساخت و ساز اندام های مصنوعی.
  3. توزیع نمرات رهایشی برای معلولین و بازماندگان شهداء.
  4. تداوی رایگان و اعزام آنها به خارج کشور جهت تداوی بهتر.
  5. زمینه سازی شغل مناسب برای معلولین مستعد به کار.
  6. ایجاد کورس های آموزشی و فنی  جهت خود کفایی معلولین و مهارت آموزی آنها.
  7. ایجاد اسایشگاه ها برای معلولین بی خانه و بدون خانواده.

 


بازنشر این مطلب