گزارش‌های روزانه بازدید:807 تاریخ نشر:2019-04-29

فعالین مدنی و رسانه های فاریاب ، ‌برای ترویج حقوق بشر وحمایت از آن متعهد ایم

برنامه آموزشی سه روزه  تحت عنوان (نقش رسانه ها و فعالین مدنی درنهادینه سازی ارزش های حقوق بشر) ازطرف بخش تعلیمات دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر، با اشتراک (31) تن، شامل ( 19 مرد و 12 زن ) که متشکل از دست اندرکاران رسانه ها ،خبرنگاران ، فعالین مدنی و حقوق زن،  از تاریخ 3 الی 5 ثور 1398 در سالن کنفرانس های  این دفتر، تدویر گردید.

درآغاز برنامه، محترم ذبیح الله "جواد" رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن خوش آمدید گویی، در رابطه به  نقش رسانه‌ ها وفعالین مدنی در حمایت وترویج حقوق بشر چنین ابراز نظر نمود:  از آنجائیکه ارزش های حقوق بشر متعلق به همه انسان میباشد که به شکل برابر و بدون تبعیض از آن بهرمند گردند. وباید رسانه ها و فعالین مدنی در نهادینه سازی  آن با نهاد های مدافع حقوق بشر و مجریان قانون همکار باشند. آقای جواد روی وضعیت حقوق بشر در ولایت فاریاب به صورت عمومی صحبت نموده و در قسمت از صحبت های خویش چنین افزود:

 موجودیت تبعیض در کشور یکی ازنگرانی های جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میباشد؛ یافته های اخیر این کمیسیون در گزارش تحقیق ملی  " بررسی تطبیق کنوانسیون منع هرگونه تبعیض نژادی" به نشر رسیده است که از موجودیت تبعیض در افغانستان سخن میگوید؛ یکعده مردم به نسبت تعلقات خاص قومی، مذهبی و  زبانی  در بدست آوردن  حقوق اساسی خویش از جمله حق کار، حق تابعیت وحق انکشاف متوازن  مورد تبعیض قرار گرفته اند که یکی از بارزترین مثال نقض حقوق بشری محسوب میشود . موصوف علاوه نمود:  موضوع صلح اکنون به  یک گفتمان بزرگ تبدیل شده  اما مردم کمتر از  حقوق قربانیان و تامین عدالت سخن میگویند، وی نقش جامعه مدنی وفعالین رسانه یی را در انعکاس تمام واقعیت های موجود جامعه، حیاتی خوانده  و از اشتراک کنندگان کارگاه آموزشی خواست تا در انعکاس حقایق  و نا هنجاری های جامعه سکوت اختیار نکرده و هماهنگ با کمیسیون مستقل حقوق بشر مبارزه کنند.

دربرنامه آموزشی فوق موضوعات (معرفی و دست آورد های کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، حقوق بشر و حاکمیت قانون، قانون رسانه های همگانی ، آزادی بیان از دیدگاه قوانین ملی و بین المللی، حقوق شهروندی، قانون منع خشونت علیه زن، مبارزه با قاچاق و اختطاف انسان ازدید گاه قوانین ملی و بین المللی،  قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، اخلاق ژورنالیزم و روزنامه نگاری، فرهنگ حقوق بشری) در طی سه روز توسط  همکاران بخش تعلیمات، سایر همکاران پروگرامی دفتر  ویکی ازموضوعات فوق  توسط مسئول اتحادیه ملی خبرنگاران ولایت فاریاب برای اشتراک کنندگان ارائه گردید.

در ختم برنامه،  محترم آمنه "مخلص زاده" یکتن از فعالین مدنی  ولایت فاریاب ضمن ابراز سپاس و تشکری از دفتر ولایتی فاریاب به خاطر برگزاری این برنامه، نگرانی خویش را درقسمت افزایش خشونت علیه زن درسال روان چنین بیان نمود : افزایش خشونت علیه زن در ولایت فاریاب بسیارنگران کننده است که برای کاهش خشونت و نقض حقوق بشری باید امنیت مردم تامین شود و در ضمن  رسانه ها و فعالین مدنی که  نقش حیاتی را در زمینه  ترویج ارزش های حقوق بشر دارند  و برای مبارزه با بی عدالتی  باید بشکل منسجم و هماهنگ تلاش نمایند.

متعاقباٌ، سه تن  دیگر از اشتراک کنندگان هر یک: بانون یولدوز"مسرور" کارمند رادیو تلویزیون ملی فاریاب ، اکرام "کرم" خبرنگار رادیو آزادی ومحمد ظاهر"سرکار" مسؤل ولایتی انجمن وکلای مدافع،  به نمایندگی از سایرین صحبت نموده و برنامه را مثبت ارزیابی کرده و بر نهادینه کردن ارزش های حقوق بشر تجدید تعهد نمودند. برنامه با توزیع تصدیق نامه ها به اشتراک کنندگان خاتمه یافت، که گزارش خبری آن ازطریق رادیوهای ملی ومحلی فاریاب به نشر رسید.

 

 

 


بازنشر این مطلب