گزارش‌های روزانه بازدید:406 تاریخ نشر:2019-04-30

به تعداد ( 400) تن دختر از آزمون کانکور 1398 ولایت فاریاب محروم گردیدند

یافته های اخیر دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد: به تعداد (400) تن فارغین لیسه های نسوان در ولایت فاریاب، به نسبت تهدید طالبان نتوانستند در امتحان کانکور 1398 اشتراک نمایند. در زمینه طی ملاقات و تماسهای تلیفونی از طرف رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر با مسئولین، صورت گرفت که در رابطه به علل، انگیزه و ارقام این محرومیت چنین ابراز نظر نمودند:

محترم طاهر" رحمانی" رئیس شورای ولایتی فاریاب و محترم عبدالمنان" قاطع" عضو شورای ولایتی ضمن تائید موضوع متذکره، علت این محرومیت را چنین بیان نمودند:

اکثریت مناطق این ولایت تحت حاکمیت طالبان قرار داشته و آنها اجازه نمیدهند که دختران از صنف ششم به بعد به مکتب بروند. محترم سید شرف الدین ولسوال شیرین تگاب ولایت فاریاب، در رابطه به موضوع چنین اظهار داشت: متاسفانه تعداد متقاضیان از طبقه اناث در امتحان کانکور 1398 از ولسوالی شیرین تگاب اندک بود. و تعداد زیاد فارغین صنف دوازدهم اناث به نسبت تهدید طالبان و مشکلات امنیتی نتوانستند در آزمون کانکور شرکت کنند، بناءٌ ازشمولیت در آزمون کانکور محروم شدند. آقای رحمت الله"نوری" آمر معارف ولسوالی شیرین تگاب، با ابراز نگرانی چنین اظهار نمود که در گذشته طالبان دختران را اجازه میدادند الی صنف ششم به دروس خویش ادامه دهند اما بعد از شروع سال تعلیمی (1398) معارف را به روی دختران بسته کردند. آقای نوری اضافه نمود: از (294) تن فارغ التحصیلان لیسه های هفت گانه نسوان این ولسوالی، صرفاٌ (79) تن دختر شامل امتحان کانکور شده ومتباقی (215) تن به نسبت تهدید امنیتی و محدودیت وضع شده از جانب طالبان نسبت به تعلیم دختران، نتوانستند که فورم شمولیت آزمون کانکور را اخذ و شامل این پروسه گردند.

علاوتاٌ، یکتن از استادان دانشگاه فاریاب در رابطه به محرومیت دختران از حق تعلیم و تحصیل در مصاحبه با رئیس دفتر ولایتی چنین بیان داشت: اشتراک دختران در مکاتب ولسوالی های این ولایت بجز ولسوالی های چهار گانه ( اندخوی، قرغان، خان چهار باغ و قرمقول) و مرکز ولایت فاریاب خیلی نگران کننده و کم رنگ میباشد موصوف اضافه نمود که چهار تن از محصلین ( اناث) از ولسوالی خواجه سبز پوش این ولایت که محصلین سال چهارم پوهنتون این ولایت بودند به نسبت تهدید شدن پدران شان توسط طالبان، پوهنتون را ترک کردند.

 

 

 

 


بازنشر این مطلب