گزارش‌های روزانه بازدید:669 تاریخ نشر:2019-05-04

ملاقات سرپرست دفتر ساحوی کندهار با سفیر کشور شاهی هالند

فخرالدین فایض سرپرست ریس دفتر ساحوی کندهار  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با آقای ارنست نورمان  سفیرمحترم کشور شاهی هالند در افغانستان به تاریخ ۱۱ ثور  ۱۳۹۸ در مقر ریاست این دفتر ملاقات نمود.

اهداف این  ملاقات  شریک ساختن  معلومات در مورد وضعیت عمومی حقوق بشر در زون جنوب ، حرف  وحدیث های مردم در باره پروسه صلح و کارکردهای دفاتر کمیسیون در زون جنوب بود.

نخست محترم قاضی فخرالدین فایض سرپرست دفترساحوی کندهار ضمن خوش آمدید گوی سفیر محترم کشور شاهی هالند  در مورد وضعیت حقوق بشر معلومات ارایه نموده گفت :  حقوق بشر به معنی عام عبارت است از دسترسی مردم به امنیت ، تعلیم وتربیه ، دسترسی به خدمات صحی مناسب ، دسترسی به عدالت ، مصونیت از شکنجه ، مصونیت اطفال از استخدام در صفوف جنگی ، حق کرامت انسانی ، حق کار وسایر حقوق پذیرفته شده در اسناد بین المللی است.

هرگاه مردم از این حقوق برخوردار باشند به این معنی است که حقوق بشر مردم رعایت شده است اما یافته های کمیسیون در زون جنوب نشان میدهد که بسیار از موازین حقوق بشر کماکان رعایت نشده است وکمیسیون از بابت عدم رعایت حقوق انسانی مردم نگران است.

مسدود بودن (۱۲۰) باب مکتب در ولایت کندهار به این معنی است که صدها هزارتن از اطفال کندهاری از حق تعلیم وتربیه محروم اند.

ثبت (۱۱) واقعه مثبت پولیو اطفال در طی ۲ سال گذشته  تنها در ولایت کندهار به این معنی است که خدمات صحی که اساسی ترین حق بشری مردم است تامین نبوده است

کوچ اجباری اقلیت بلوچ از ولسوالی خاکریز ولایت کندهار توسط طالبان نشان میدهد که مصونیت مسکن مردم در منازعات مسلحانه نادیده گرفته شده است.

بمباردمان های کورکورانه نیروهای دولتی در کندهار به خصوص حمله هوای نیروهای دولتی بالای کاروان عروسی در ولسوالی معروف ولایت کندهار خود نمایان گر این مطلب است که به حق حیات مردم ملکی کمتر توجه میشود.

عدم دسترسی مردم به خدمات عدلی وقضای در (۹) ولسوالی ولایت کندهار به این معنی است که اساسی ترین حق بشری مردم که-  حق دسترسی به عدالت است -  در حال پامال شدن است .

اما با وجود این همه چالش ها دفتر کمیسیون در زون جنوب فعالیت های چشم گیر را انجام داده ونتایج مثبت را به دست آورده است که میتوان  به تغییر مثبت باورهای  عمومی مردم و حکومت محلی نسبت به اصول و ارزش‌های حقوق بشر،  اشاره کرد.

در موررد موضوع حاد نقض حقوق بشر در کندهار - شکنجه وبد رفتاری پولیس علیه مظنونین -  ما قاطعانه مبارزه کردیم البته هم از طریق دادخواهی وهم از طریق آگاهی عامه تلاش کردیم تا وضعیت را تغیر دهیم

 خوش بختانه آمار وارقام ثبت شده نزد دفتر ساحوی کندهار نشان میدهد که نسبت به سال ۲۰۱۷ میزان شکنجه در سال ۲۰۱۸ در ولایت کندهار به بیشتر از ۳۰ فیصد کاهش یافته است .

موصوف همچنان  افزود با فعال شدن دفتر ساحوی کندهار در سال ۲۰۰۳  و کوشش های  این نهاد در امر ترویج و حمایت از حقوق بشر وضعیت حقوق بشری زنان  در ساحات تحت پوشش تغییر چشمگیری نموده و بهبود یافته است و زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت دارند.

سطح آگاهی عامه نسبت به حقوق بشر وحقوق وآزادی های انسانی بالا رفته وهمه مردم کمیسیون ودفاتر کمیسیون را به عنوان یک نهاد مدافع حقوق خود میشناسند.

 آقای فایض  فعالیت ها ودستاوردهای دفتر ساحوی کندهار در سال ۱۳۹۷ را اینگونه فشرده ساخته

گفت : 3712 نفر شامل 1376 زن و 2336 مرد در موضوعات حقوق بشری آموزش دیده اند، 900 دقیقه برنامه‌های آموزشی رادیویی نشر شده 8073  جلد نشرات چاپی کمیسیون در ساحات مختلف توزیع گردیده است و 174 مورد قیضه‌ مبنی بر نقض حقوق بشر، خشونت علیه زنان و اطفال ثبت، دادخواهی و رسیدگی شده است که در میان قضایای متذکره به تعداد ۱۵ قضیه شکنجه وبدرفتاری نیز بوده است.

سپس آقای ارنست نورمان سفیرکشور شاهی هالند از تلاش های مستمر وفدا کاری های کارمندان کمیسیون در زون جنوب قدر دانی نموده گفت :  بسیار مهم وحیاتی است که در ولایت های که تقریبا یک دهه جنگ را مستقیما تجربه کرده است، یک نهاد حقوق بشری وجود دارد وبرای تامین حقوق مردم صدا بلند میکند.

موصوف تعهد سپرد که جامعه بین المللی در حفظ ارزش های حقوق بشر وحقوق زنان تلاش خواهد کرد ودر پروسه صلح جاری ، طرفین منازعه افغانستان را تشویق خواهد کرد تا از راه گفتگو به یک توافق برسند که حقوق وآزادی ها مردم ،‌ محترم باشد.

آقای ارنست در مورد پروسه صلح  ونقش زنان در این پروسه  نیز با دوتن از همکاران بخش زنان دفتر ساحوی کندهارو در مورد حقوق معلولین با آمر بخش  حمایت از حقوق معلولین  این دفتر صحبت های مفصل انجام داده ونظریات همکاران ما را یاد داشت نمود.

 

 

 

 


بازنشر این مطلب