گزارش‌های روزانه بازدید:735 تاریخ نشر:2019-05-05

نیروهای دفاعی و امنیتی فاریاب، در نهادینه سازی ارزش های حقوق بشرو حمایت از آن متعهدیم

کارگاه آموزشی سه روزه " نقش نیروهای امنیتی و دفاعی در نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر" از سوی بخش آمبودزمن دفتر ولایتی فاریاب كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشتراک 22  نفر (1زن و 21 مرد ) از منسوبین سکتور های امنیتی و دفاعی بشمول مسوولین نظارت خانه و توقیف خانه ذکور و اناثیه، آمر تعلیم  تربیه ،عضو آمریت حل پرابلم های خانوادگی و سایر کارمندان  قوماندانی امنیه، ریس ارکان و پرسونل کندک دوم اردوی ملی وآمریت امنیت ملی اندخوی در سالن جلسات هوتل شهر داری ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب از تاریخ 10 الی 12 ثور سال 1398 خورشیدی تدویر یافت.

هدف از تدویر این  کارگاه  آموزشی ارتقای ظرفیت  و توانمند سازی  نیروهای نظامی  در زمینه  آموزش,حمايت و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر، رعایت اصول  و موازین حقوق بشر دوستانه بین المللی  و کاهش شکنجه  و رفتار خشن و غیر انسانی با مظنونین و متهمین بود.

 نخست كارگاه آموزشی  با تلاوت آياتی از قرآن مجید توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز گردیده، سپس محترمه سارا قاسمی  آمر بخش آمبودزمن دفتر ولایتی فاریاب ضمن خوش آمدید گویی اشتراک کنندگان، در رابطه به اهمیت فرا گیری مباحث از قبیل قوانین نافذه کشور،موضوعات حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی  برای نیروهای امنیتی و دفاعی  و نقش آنان در نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر صحبت نموده اظهار داشت : نیروهای دفاعی و امنیتی به عنوان مجریان قانون ،خدمتگذاران ومدافعان جان و دارایی شهروندان در جامعه تعریف می شوند بنابراین لازم است آنها نسبت به سایر شهروندان به قانون پابند وبر مردم  وفادار باشند و در تقویت تحکیم و حاکمیت قانون کوشا باشند. بانو قاسمی گفت: زمانی رضایت و اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی  افزایش می یابد که آنها در رابطه به موضوعات مهم حقوق بشری آموزش دیده و مطابق آن عمل نمایند.

سپس سلطان محمد "سنجر" ولسوال اندخوی ولایت فاریاب ضمن ابراز خرسندی از دفتر ولایتی فاریاب بابت تدویر همچو برنامه های  آموزشی را بمنظور بلند بردن سطح  دانش  نظامیان، آموزش موضوعات مختلف به ویژه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی را یکی را از نیاز های اساسی  نیروهای نظامی دانسته و از شاملین کارگاه خواست مطالب مطروحه دربرنامه آموزشی  را با علاقمندی کامل فراگرفته و در راستای  رعایت ،حمایت و ترویج آن در عرصه های گوناگون بخصوص در جریان وظیفه از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.

شایان ذکر است که در جریان کارگاه  آموزشی فوق موضوعات چون : معرفی کمیسیون، مفاد تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان وزارت های دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق مظنون و متهم در قوانین ملی، اسناد بین المللی حقوق بشر،  مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان در پرتو اسناد ملی و بین المللی، مکلفیت‌های پولیس در قبال رعایت و حمایت از حقوق بشر،  قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، منع شکنجه در قوانین ملی و بین المللی و مقرره تنظیم امور نظارتخانه  با یک سلسله كار های گروپی، بحث آزاد و پرسش و پاسخ توضیح و تشریح گردید.

در ختم کارگاه آموزشی، سمونیار نجیب الله "عمر خیل " قوماندان امنیه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ضمن  مهم و ارزنده خواندن برنامه متذکره چنین ابراز نظر نمود: تدویر همچو برنامه های آموزشی برای نیروهای دفاعی و امنیتی در حاکمیت قانون،تامین عدالت و همچنان رعایت، تعمیم و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر و جلوگیری از نقض های حقوق بشری  در اجتماع نقش کلیدی دارد.

سپس محترم چاری عارفی عضو آمریت حل پرابلم های خانوادگی قوماندانی امنیه این ولسوالی به نمایندگی از سایرین ،ضمن ابراز قدر دانی از دفتر ولایتی فاریاب  چنین اظهار نمود: ما در این برنامه آموزشی مباحث جدید را در رابطه به اصول و موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی  و سایر موضوعات  مهم آموختیم وتعهد می سپاریم که آموخته های خود را در امورات وظیفوی رعایت و احترام نموده و جهت حاکمیت قانون بیشتر از بیش تلاش خواهیم کرد. برنامه با توزیع تصدیق نامه ها به اشتراک کنندگان خاتمه یافت.

پشنهادات: اشتراک کنندگان خواهان تداوم همچو برنامه ها پیرامون  افزایش  سطح دانش مهارت های مسلکی نیروهای دفاعی و امنیتی و همچنان ایجاد همکاری و هماهنگی موثر میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ارگان دفاعی و امنیتی  گردیدند.

 

 


بازنشر این مطلب