گزارش‌های روزانه بازدید:982 تاریخ نشر:2019-05-08

کورس آموزشی ده روزه، آشنایی با حقوق بشر در هلمند دایر گردید

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش تعلیمات و آموزش حقوق بشر دفتر ولایتی هلمند با همکاری سایر بخش های این دفتر کورس آموزشی ده روزه تحت عنوان (آشنایی با حقوق بشر) را برای ۲۰ تن اشتراک کننده ۹ ذکور و ۱۱ اناث از جمع علمای دینی، حافظان قرآن و معلمین مکاتب  شهر لشکرگاه از تاریخ ۲ الی ۱۴ ماه ثور در تالار جلسات این دفتر دایر نمود.

ابتدا برنامه با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاری عزیزالرحمن یکتن از اشتراک کنندگان کورس آموزشی ده روزه آغاز گردید، سپس شیرمحمد منیر آمر بخش تعلیمات دفتر ولایتی هلمند راجع به اصول، اهداف و آجندای برگزاری کورس آموزشی ده روزه به اشتراک کنندگان معلومات ارایه نموده و آنان را با شیوه برگزاری کورس آموزشی آشنا ساختند.

موضوعات که برای اشتراک کنندگان ارایه می شد مطابق آجندای از قبل تهیه دیده شده بود که هر روز دو موضوع با سهم گیری و پاسخ دادن به پرسش های اشتراک کنندگان و وقفه چای را با خود در برداشته است.

معرفی کمیسیون، وظایف، صلاحیت ها و دست آوردهای آن، مفهوم و اصول بنیادین حقوق بشر،اعلامیه جهانی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر، حقوق اطفال در اسلام ، قوانین ملی و بین المللی، میکانیزم های حمایتی حقوق اطفال، اهمیت حق تعلیم و تربیه قانون وزارت معارف، حقوق زنان؛ مشکلات و راه حل های آنان، منع قراردادن شکنجه در قوانین ملی و بین المللی، حق محرمیت و حریم خصوصی، حقوق بشر و صلح امنیت و  زنان در پروسه صلح، حقوق اشخاص دارای معلولیت مشکلات و راه حل های آن، آموزش مبارزه با قاچاق و اختطاف انسان، تشریح ارزش های حقوق بشر مندرج کود جزا و اصول محاکمات عادلانه از موضوعات اند که درین کورس ده روزه پیشکش اشتراک کنندگان گردید.

محترمه عفیفه معروف ریسه دفتر ولایتی هلمند در سخنان اختتامیه شان به اشتراک کنندگان گفت:

فعالیت های کمیسیون و مبانی قانونی و حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ماده ۵۸ قانون اساسی افغانستان، توافق نامه بن و اصول نامه پاریس میباشد با در نظر داشت اسناد بین المللی که دولت افغانستان به آن ملحق گردیده است، ملاک عمل کمیسیون قانون اساسی، قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون و سایر قوانین نافذه کشور میباشد.

در کل اوراق ارزیابی و پیام های مستقیم اشتراک کنندگان گویایی این بود:

که کورس آموزشی ده روزه برای همه مورد پسند و عام الفهم بوده است و توقع داشتند که در برنامه های آینده برای طبقات ذکور و اناث کورس های جداگانه در فضا و محلات جداگانه و دوامدار برگزار شود، واقعا موضوعات حقوق بشری دلچسپ، ضروری و جز از زندگی روزمره همه بشمار میرود، قبل از آمدن درین کورس آموزشی معلومات ما در مورد حقوق بشر کمتر بود با فرا گرفتن این کورس آموزشی ده روزه مفاهم افزونی را حاصل نمودیم که از طریق خویش در مکاتب و مساجد ساحات خویش به بیان آن میپردازیم تا مردم از این موضوعات مستفید شوند و مسؤلیت ما نیز ادا گردید

این کورس با توزیع کاپی مواد آموزشی و تصدیق نامه های اشتراک کنندگان به پایان رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


بازنشر این مطلب