گزارش‌های روزانه بازدید:792 تاریخ نشر:2019-05-09

تدویرجلسه آموزشي (حقوق طفل در قوانین ملی وبین المللی ) درلیسه نسوان تواچی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب

بخش حمايت وانكشاف حقوق اطفال دفتر ولايتي فارياب  كميسيون  مستقل حقوق بشر افغانستان  جلسه آموزشي وآگاهي دهي نیم روزه  را تحت عنوان "حقوق  طفل در  قوانین ملی و بین المللی  مورخ 11/2/1398 با ا شتراك (32)  تن  از شاگردان صنوف « 11 و  12»  و به شمول مدیره ویکتن از معلمین مکتب  لیسه نسوان تواچی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب تدویر نمود.

جلسه با تلاوت آياتي از كلام الله مجید توسط يكتن  از اشتراك كننده گان آغاز گرديد، سپس محترمه عزیزه" یعقوبی"  مسئول بخش حمایت وانکشاف حقوق اطفال ومحترمه سونیا " امان" ناظرساحوی اطفال در رابطه به  موضوعاتی چون:

معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان وفعالیت های آن، حقوق طفل درقوانین ملی و بین المللی برای اشتراک کنندگان معلومات ارائه  نمودند. اشتراک کننده گان با علاقه مندی کامل مباحث جلسه را دنبال کرده و خواهان تطبیق قوانین مربوط به حقوق اطفال و توجه در زمینه  بهترشدن  وضعیت اطفال شدند.  

دراخیر جلسه ، محترمه پروین  مدیره لیسه نسوان تواچی وشاگردان این لیسه از دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر جهت تدویرجلسه آموزشی در راستای ارتقای ظرفیت شاگردان  اظهار سپاس و امتنان نموده وخواهان تداوم همچو برنامه های آموزشی گردیدند. 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب