گزارش‌های روزانه بازدید:763 تاریخ نشر:2019-05-12

تدویر کارگاه آموزشی ( بهبود وضعیت حقوق بشر از طریق عرضه خدمات صحی با کیفیت) در ولایت فاریاب

بخش تعلیمات  دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، کارگاه آموزشی را تحت عنوان " بهبود وضعیت حقوق بشر از طریق عرضه خدمات صحی با کیفیت" از تاریخ ۱۴ الی ۱۵ ثور ۱۳۹۸با اشتراک ۳۲ تن (۱۹ زن و ۱۳ مرد)  که متشکل از کارمندان بخش صحی ولسوالی های اندخوی، قرمقول، قرغان و خانچهارباغ  بشمول مسئولین صحت عامه ولسوالی های مذکور، نماینده دفتر سنایی مقیم اندخوی و فعالین حقوق زن در مرکز ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب برگزار نمود.

محترم خال محمد "شجاع " آمر بخش تعلیمات دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن خوش آمدید گویی حاضرین در رابطه به هدف برنامه صحبت نموده و در بخش از سخنان اش گفت:‌ " هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آگاهی دهی، ارتقای ظرفیت و توانمند سازی کارمندان بخش صحی  جهت ارائه خدمات بهتر و رعایت اخلاق حقوق بشری میباشد."

آقای شجاع ضمن اظهاراین مطلب گفت: " ترویج و انکشاف حقوق بشر از طریق تدویر کارگاه های آموزشی به اقشار مختلف جامعه غرض نهادینه سازی ارزش های حقوق بشرجهت نیل به یک جامعه متمدن و آگاه که در آن کرامت وآزادی  انسان جز فرهنگ و گفتمان ملی تبدیل شود یکی از ماموریت های مهم کمیسیون مستقل حقوق بشرمیباشد." موصوف دربخش از صحبت هایش علاوه کرد: "حمایت و تامین حقوق بشر مستلزم خود آگاهی ازارزش های حقوق بشر است و تا زمانیکه شهروندان به معلومات و دانش کافی در باره حقوق بشر دست نیابند، رعایت و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر ناممکن خواهد بود، وی خاطر نشان کرد که کمیسیون متعهد به حمایت از حقوق اقشار مختلف جامعه بخصوص کارمندان بخش صحی بوده چون آنها با حقوق اولیه و بنیادی انسان ها یعنی حق حیات که محور همه ای حقوق میباشد سر کار دارند به همین منظور کمیسیون این کارگاه آموزشی را به کارمندان صحی جهت ارتقای ظرفیت آن ها در زمینه اسناد ملی و بین المللی در  رابطه به حق صحت، تدویر نموده است."

سپس، محترم سلطان محمد "سنجر" ولسوال اندخوی ضمن ابراز امتنان از دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بابت تدویر کارگاه آموزشی به منظور ارتقای سطح دانش و ظرفیت کارمندان بخش صحی چنین اظهارداشت : " آموزش ارزش های حقوق بشر و قوانین ملی و بین المللی در مورد حق صحت از نیازمندی های اساسی پرسونل صحی بوده  وموصوف از اشتراک کنندکان خواست تا موضوعات مطروحه آموزشی را با علاقه مندی  کامل فرا گرفته  و در راستای نهادینه سازی این ارزش ها در عرصه  های کاری شان تلاش نمایند."

در جریان این کارگاه آموزشی موضوعات چون: معرفی و دست آورد های هفده ساله  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق اساسی و وجایب اتباع، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون منع خشونت علیه زنان، حق صحت از دیدگاه قوانین ملی و بین المللی و خلاصه تحقیق ملی دسترسی به حق صحت و فرهنگ حقوق بشری برای اشتراک کنندگان ارائه گردید.

در ختم کارگاه آموزشی، محترم داکتر محمد سنجر"عمر" مسئول صحت عامه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ضمن ارزنده خواندن  این برنامه آموزشی گفت: " آموزش حقوق بشر برای  کارمندان صحت عامه جهت عرضه خدمات صحی با کیفیت حیاتی بوده و در ضمن تاکید به تداوم همچو برنامه های آموزشی را نمود."

درفرجام، بانو نجیبه "مهیری" یکتن از اشتراک کنندگان به نمایندگی از سایرین صحبت نموده و ضمن ابراز قدردانی از دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل چنین اظهارداشت: " ما درین برنامه آموزشی  موضوعات جدید را در رابطه ارزش ها  و اصول حقوق بشر، قوانین ملی و بین المللی دررابطه به  حق صحت آموختیم و تعهد می سپاریم که در امورات کاری خویش در قسمت بهبود حقوق بشر تلاش خواهیم کرد."

 

 

 


بازنشر این مطلب