گزارش‌های روزانه بازدید:268 تاریخ نشر:2019-05-12

اختتام یک دورۀ آموزشی ده‌ روزه با اشتراک ۲۱ تن از ارائه‌کنندگان خدمات صحی در ولایت بدخشان

این‌بار بخش آموزش حقوق‌بشر یک عنوان کورس آموزشی را تحت عنوان« کورس آموزشی ده‌روزۀ حقوق‌بشر» برای ۲۱ تن ( ۱۲ زن و ۹ مرد ) از داکتران شفاخانه‌های دولتی و غیر دولتی ولایت بدخشان برگزار نمود.

این دورۀ آموزشی از تاریخ ۴ تا ۱۵ ماه ثور سال ۱۳۹۸ با اشتراک ارائه‌کنندگان خدمات صحی(  داکتران، نرس‌ها و قابله‌ها) برای مدت ده‌ روز در دفتر ولایتی کمیسیون راه‌اندازی گردید.

این برنامه با سخنانی افتتاحییۀ عارفه نوید، رئیس دفتر ولایتی بدخشان آغاز گردید. وی ضمن قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان گفت که آموزش حقوق‌بشر احترام به‌حقوق و کرامت انسانی را ممکن  می‌سازد و یکی از اهداف مهم برنامه‌های آموزشی کمیسیون تعمیم و ترویج حقوق‌بشر در جامعه می‌باشد. او هم‌چنان گفت که انسان‌ها ذاتاً کرامت دارند و این کرامت ذاتی مبنای حقوق برابر آن‌ها است، از همین‌ رو باید تمام انسان‌ها از حقوق‌ و آزادی‌های اساسی بهره‌مند باشند.

بانو نوید ضمن اشاره به اوصاف یک داکتر خوب گفت:  که یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های یک داکتر خوب آنست که نسبت به تمام ارزش‌های حقوق‌بشری باورمند بوده و برخورد تبعیض‌آمیز با بیماران و مراجعین نداشته باشد.

اشتراک‌کنندگان، راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی حقوق‌بشر را گام مهم و ارزش‌مند در جهت ترویج حقوق‌بشر، ایجاد تفاهم، وحدت، همدیگرپذیری و همدلی بیان نمودند.

داکتر محفوظ‌الله سلطانی، یک تن از داکتران شفاخانه ولایتی بدخشان می‌گوید که آموزش و ترویج حقوق‌بشر بهترین وسیله برای نهادینه‌سازی فرهنگ حقوق‎‌بشر، همزیستی، مدارا و همدیگرپذیری در میان شهروندان می‌باشد.

او هم‌چنان می‌گوید که رعایت حقوق‌بشر و ظیفه تمام  شهروندان به‌خصوص داکتران است، چون طبابت به‌عنوان یک حرفه ارزش‌مند زمانی مؤثر خواهد بود که داکتران توجه ژرفی به‌ بیمار در مقام یک انسان داشته باشند و این درک عمیق را با حس بشردوستی، همدردی، علم و دانش کافی باید همراه نمایند.

او ضمن ابراز این مطلب گفت که خوشبختانه در شفاخانه‌های دولتی و غیردولتی این ولایت هیچ‌گونه تبعیض در میان داکتران و جود نداشته و با مراجعین برخورد مساوی صورت می‌گیرد.

در این کورس آموزشی، موضوعات مختلفی نظیرمعرفی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، مفهوم حقوق‌بشر، تکریم انسان و تضمین حقوق‌بشر، ویژگی‌های یک داکتر خوب، حق آزادی بیان، حق بر محیط زیست، حق محرمیت و حریم خصوصی، حق انتخابات آزاد و عادلانه، حقوق‌بشر و صلح، حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق معلولین، حق دسترسی به آب، حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، حق کار، حق صحت، حاکمیت قانون و حقوق‌بشر، قانون مبارزه با قاچاق و اختطاف انسان، حق آزادی اجتماعات، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، حقوق و وجایب شهروندان نیز پیشکش گردید.

 

 

                    

             

 

 

 

             

 

 

 

 


بازنشر این مطلب