گزارش‌های روزانه بازدید:389 تاریخ نشر:2019-05-13

نظارت از جریان تطبیق برنامۀ «آموزش معلم به طفل» در ولایت تخار

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جریان تطبیق دور دوم برنامۀ "آموزش معلم به طفل" در (20) باب مکتب دخترانه و پسرانه ولایت تخار، طی هفتۀ نخست ماه ثور 1398 خورشیدی، نظارت به عمل آورد.

 

در سفر کاری که آقای بسم الله وزیری آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کندز به شهر تالقان مرکز ولایت تخار داشت، از 20 باب مکتب دخترانه و پسرانه این ولایت بازدید به عمل آورده و از روند تطبیق دور دوم برنامۀ "آموزش معلم به طفل" نظارت نمود.

استادان مکاتب دخترانه و پسرانه ولایت تخار در جریان نظارت از تطبیق دور دوم برنامۀ "آموزش معلم به طفل" به خاطر راه اندازی برنامۀ آموزشی مذکور از دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز سپاس و قدردانی نموده و در عین حال پیشنهاد کردند که در صورت امکان، همه ساله همچو برنامه های آموزشی حقوق بشر در مکاتب شهر تالقان و ولسوالی های تحت پوشش ولایت تخار با اشتراک دختران و پسران دانش آموز، برگزار شود.

همچنان مسؤولین ریاست معارف و استادان مکاتب دولتی ولایت تخار به ریاست دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد نموده گفتند که باید هر ساله یک تعداد از معلمین و دانش آموزان مکاتب خصوصی ولایت تخار نیز در برنامه های "آموزش معلم به طفل" دعوت شوند تا باشد که شاگردان شامل در نهاد های تعلیمی خصوصی بتوانند با اصول و ارزش های حقوق بشری خویش به ویژه با اساسات حقوق طفل، آشنا شده و سپس رعایت نمایند.

گفتنی است که با تطبیق کامل دور دوم برنامۀ "آموزش معلم به طفل" در (20) باب مکتب دخترانه و پسرانۀ ولایت تخار، در مجموع به تعداد (400) تن از دانش آموزان این ولایت از حقوق اساسی خویش آگاهی حاصل نموده اند.

 

 

 


بازنشر این مطلب