گزارش‌های روزانه بازدید:285 تاریخ نشر:2019-05-15

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه برای روحانیان در ولایت دایکندی

بخش آموزش حقوق بشر دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارگاه آموزشی دو روزه را از تاریخ ۱۱ تا ۱۲ ماه ثور برای ‌علمای دینی در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی ۳۳ تن (۲۴ مرد و ۹ زن ) اشتراک کرده و مفاهیم اساسی حقوق بشر را آموزش دیدند.

در آغاز برنامه آقای یعقوبی با بیان اهمیت و اهداف کارگاه گفت:  این کارگاه آموزشی به منظور بلند بردن سطح آگاهی روحانیون با قواعد حقوق بشری و بهبود و توسعه ارزش‌های حقوق بشر و هم‌چنین تقویت رابطه‌ کمیسیون با علمای دینی به خاطر تعمیم مفاهیم حقوق بشر برگزار شده است. سپس آمر اجرایی‌ ولسوالی شهرستان به نمایندگی از ولسوالی، برگزاری این کارگاه را برای علمای دینی مهم و با‌اهمیت دانسته افزود، علما‌ در محافل و سخنرانی‌های‌شان موضوعات حقوق بشری خصوصاً حقوق اطفال و حقوق زنان را به عنوان اقشار آسیب‌بذیر جامعه گنجانیده و درباره آن برای مردم معلومات بدهند.

طی دو روز کارگاه آموزشی مطالبی نظیری مبانی، اهداف، وظایف و صلاحیت‌های قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفهوم، ویژ‌گی‌ها و مصادیق حقوق بشر، ممنوعیت قانونی خشونت علیه زنان، نقش حقوق بشر در تأمین صلح، آزادی بیان و نقش علمای دینی در ترویج ارزش‌های حقوق بشری از موضوعات بودند که طی دو روز مورد بحث و بررسی همه‌جانبه قرار گرفت و به طبع آن شرکت‌کنند‌گان نیز سهم فعال در برنامه داشتند. در جریان برنامه علمای دینی پرسش‌های مهمی را مطرح کردند که با پاسخ‌های معقول و قناعت‌بخش آموزگاران برنامه جواب ارائه شد.

فهم و درک اکثر علمای دینی پیش از برگزاری این کارگاه راجع به حقوق بشر واقع‌گرایانه نبود؛ آنان حقوق بشر را موضوع غربی و در تضاد با اسلام می‌دانستند اما در ختم برنامه اعتراف کردند که فهم و برداشت نادرست از حقوق بشر داشته‌اند. شرکت‌کنند‌گان در ورق‌های ارزیابی‌شان نیز برنامه را مهم و با اهمیت دانسته و نوشته‌اند که از برگزاری این کارگاه رضایت داشته و تغییراتی زیادی در اذهان و باور‌های‌شان به وجود آمده است. هم‌چنین علمای دینی خواستار برگزاری بیشتر برنامه‌های آموزشی حقوق بشر شده و نوشته‌اند که علما‌ زبان گویای مردم‌اند و نقش مهم و ‌اثر‌گذار در جامعه دارند. آنان در تسریع گسترش و تعمیم ارزش‌های حقوق بشری پیش‌گام‌اند. روحانیون تعهد کردند که با بیان مفاهیم حقوق بشری در سخنرانی‌های‌شان باورهای نادرست و منفی ‌به حقوق بشر را کاهش خواهند داد.  

کارگاه آموزشی با توزیع ماهنامه کمیسیون برای روحانیون خاتمه یافت.

 


بازنشر این مطلب