گزارش‌های روزانه بازدید:535 تاریخ نشر:2019-05-16

ایجاد شورا رضا کار حقوق بشر در ولسوالی قرغه ی ولایت لغمان

بخش تعلیمات دفتر ساحوی جلال آباد اولین شورا ی رضا کار حقوق بشر زون شرق را در ولسوالی قرغه ی ولایت لغمان با حضور محترمه صبرینه حمیدی رئیسه دفتر ساحوی، ولسوال قرغه  ولایت لغمان و پانزده عضو قبلا تثبیت شده این شورا 10 مرد و 5 زن رسما ایجاد نمود.

پروگرام با تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید توسط یکی از مشترکین اغاز سپس مسوول بخش تعلیمات با حضور سایر مشترکین روی دلایل ایجاد شورا، مکانیزم عمل شورا، چگونگی ارتباطات، هماهنگی و همکاری اعضای شورا با کمیسیون و یکدیگر و نیز ایفای نقش حقوق بشری شورا به شامیلن توضیحات همه جانبه ارایه نمود.

بعدا رئیسه دفتر ساحوی از همکاری های همیشگی ولسوالی ابراز امتنان نموده در رابطه به نقش شورا در جامعه سخنان ارزنده خویش را به نمایندگی کمیسیون به مقام ولسوالی و اعضای شورا رضارکار بیان داشته و نیز از قبول مسوولیت اعضای شورا به ویژه زنان در عرصه حقوق بشر از سالیان دراز همکاری با کمیسیون ابراز خرسندی نموده استدعای موفقیت برای شان در این عرصه گردید.

متعاقبا ولسوال ولسوالی قرغه  محترم نصیراحمد همت نیازی اولا به تیم کمیسیون خوش آمدید گفته اضافه نمود:

 جای بسا مسرت و خوشی است که دفتر ولایات شرقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در میان کثیری از ولسوالی های موجود در زون شرق خاصتا میان سایر ولسوالی های لغمان، ولسوالی قرغه  را برای ایجاد شورای رضا کار حقوق بشر افتخار بخشیدند و نیز افتخار بزرگتری این که اولین شورا در این ولسوالی در زون شرق رسما ایجاد گردید.

وی همچنان از اعضای شورا تقاضا نمود تا نمایندگی بهتر از اتباع این ولسوالی نموده برای رفع چالش های حقوق بشری شان از زحمات و تلاش های شبانه روزی دریغ نورزند

بعدا به اعضای شورا فرصت داده شد تا صحبت های تعارفی با یکدیگر داشته باشند که بعد از تعارف تفصیلی و تبادل شماره های تماس با یکدیگر جمعا پیشهادی ذیل را به کمیسیون داشتند:

بهتر است تا یکی از شعبات ولسوالی که از سوی ولسوال صاحب به شورا اختصاص داده شده اگر امکان داشته باشد کمیسیون آنرا فرش نموده و در صورت امکان یک میز و چوکی در آن گذاشته شود تا سایر مراجعین از آدرس رضاکاران حقوق بشر آگاهی حاصل نموده عندالضرورت مراجعه داشته باشد که نصب لوحه (شورا رضاکار حقوق بشر ولسوالی قرغه ی) را به در آن قبول مسولیت خویش نمودند.

قابل یا آوریست که تعارف میان اعضای شورا در فضای نهایت صمیمی انجام یافته و سوالات موجود نزد اعضای شورا از سوی بخش تعلیمات و مقام ریاست دفتر ساحوی یکی پی دیگر جواب گردید.

قبل از ختم جلسه ایجاد شورا، لست اعضای شورا شامل اسم و تخلص، تحصیل، تجربه، عکس و شماره تماس غرض درج دیتابیس اخذ و نیز تاریخ و محل جلسه بعدی که انتخاب رییس، معاون و منشی خواهد بود تعین و نیز توضیحات لازم در رابطه به آن برای تمامی ارایه گردید.

 

 


بازنشر این مطلب