گزارش‌های روزانه بازدید:273 تاریخ نشر:2019-05-19

ایجاد سومین شورای رضاکار حقوق‌بشر در ولایت بدخشان

سومین شورای رضاکار حقوق‌بشر که متشکل از ۱۴ نفر(۸ زن و ۶ مرد) می‌باشد، به‌روز شنبه، ۱۴ برج ثور سال ۱۳۹۸، در ولسوالی جرم ولایت بدخشان ایجاد گردید.

این شورا زمانی ایجاد گردید که با هر یک از اعضای آن به‌صورت جداگانه دیدار و گفت‌وگو صورت گرفت، پس از شناسایی و تثبیت، آنان با ابراز علاقه‌مندی و به‌صورت داوطلبانه حاضر به دادخواهی و همکاری با کمیسیون گردیده وعضویت شورا مزبور را حاصل نمودند.

قابل ذکر است. هدف از ایجاد این شورا ترویج و تعمیم ارزش‌های حقوق‌بشر و دموکراسی در جامعه می‌باشد. افزون برآن، ترویج گفتمان حقوق‌بشر و دادخواهی برای بهبود وضعیت حقوق‌بشراز مهم‌ترین اهداف شورای مذکور است.

عارفه نوید، رئیس دفتر ولایتی بدخشان در مورد ایجاد شورا گفت که هدف از ایجاد این شورا تعمیم، ترویج و حمایت حقوق‌بشر در این ولایت می‌باشد.

بانو نوید در بارۀ چگونگی فعالیت‌ شورا گفت:« از اینکه بحث حقوق‌بشر گسترده است. بناءََ خیلی بجا خواهد بود تا اعضای شورا اقداماتی را در زمینۀ حفاظت از محیط زیست، حمایت از حقوق قربانیان و اقلیت‌ها، مبارزه مدنی با رسم بد دادن، ازدواج خوردسالان، منع خشونت علیه زنان و کودکان، ترویج یکدیگرپذیری، قانون‌پذیری، تجلیل از روزهای بین‌المللی، زندگی با کرامت، محافظت از حقوق کودکان، ترویج برابری و عدم تبعیض و مبارزه با فساد انجام دهند».

علاوه بر بیان دیدگاه‌ها و نظریات در بارۀ جایگاه و اهداف شورا دورنما، اهداف، شیوۀ عملکرد و چگونگی فعالیت این شورا طی یک پریزینتیشن توسط آمر بخش آموزش حقوق‌بشر تشریح و توضیح گردید. سپس با راه‌اندازی انتخابات، اعضای رهبری شورای حقوق‌بشر نیز برگزیده شدند.

از میان اعضای شورا بانو عاقله، به‎صفت رئیس، استاد نظام‌الدین به‌حیث معاوین و بانو وحیده به‌صفت منشی از طریق آرای کل اعضا در رهبری شورای رضاکار حقوق‌بشر قرار گرفتند.

در همین حال بانو عاقله، رییس این شورا در اختتام جلسه گفت : که اعضای شورا با اشتیاق و علاقه‌مندی کامل آمادۀ هر گونه فعالیت برای بهبود وضعیت حقوق‌بشر در این ولسوالی‌اند. بانو عاقله گفت که اعضای شورا تلاش خواهند کرد تا در پرتوی قانون اساسی و ارزش‌های اساسی حقوق‌بشر در حمایت و انکشاف حقوق‌بشر گام‌های ارزش‌مند و مؤثری را بردارند.

رئیس شورای رضاکار حقوق‌بشر گفت این شورا با برگزاری جلسات آموزشی و راه‌اندازی برنامه‌های دادخواهی برای توسعه و بهبود حقوق‌بشری زنان، کودکان، معلولان و اقلیت‌های قومی تلاش جدی خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب