گزارش‌های روزانه بازدید:254 تاریخ نشر:2019-05-19

تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان دفتر ولایتی بدخشان و مؤسسه عالی (تربیه معلم فیض‌آباد) به‌امضا ء رسید

تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان و مؤسسه عالی تربیه معلم فیض‌آباد در ولایت بدخشان منعقد شد.

این تفاهم‌نامه به‌روز سه‌شنبه، مؤرخ ۲۴ ثور سال ۱۳۹۸ توسط عارفه نوید، رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بدخشان و انگیزه غنی‌زاده، رئیس مؤسسه عالی تربیه معلم فیض‌آباد به‌امضاء  رسید.

هدف از امضای  این تفاهم‌نامه، گسترش همکاری میان دفتر ولایتی کمیسیون و مؤسسه عالی تربیه معلم فیض‌آباد و نیز تدریس و تعمیم حقوق‌بشر به‌صورت علمی در این نهاد آموزشی می‌باشد.

بربنیاد مفاد این تفاهم‌نامه، مضمون حقوق‌بشر در جریان سال ۱۳۹۸ در دو سمستر برای دانشجویان مؤسسه عالی تربیه معلم فیض‌آباد تدریس می‌گردد.

پس از امضاء  این تفاهم‌نامه، یک تن از استادان لایق و مجرب این نهاد با درجۀ تحصیلی ماستری به دفتر ولایتی کمیسیون معرفی می‌گردد.

بر بنیاد محتوای این تفاهم‌نامه، حداقل مضمون حقوق‌بشر در ۱۶ جلسۀ درسی ۹۰ دقیقه ی در طول هر سمستر برای دانشجویان تدریس می‌گردد.

عارفه نوید، رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بدخشان، در این نشست از مؤسسه عالی تربیه معلم فیض‌آباد که همواره در امر توسعه و ترویج حقوق‌بشر با دفتر ولایتی کمیسیون همگام و همصدا بوده، اظهار سپاس و قدردانی نمود. وی گفت:   که هدف از امضاء  این تفاهم‌نامه، ترویج، توسعه و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق‌بشر از طریق مؤسسه عالی تربیه معلم می‌باشد.

انگیزه غنی‌زاده، رئیس مؤسسه عالی تربیه معلم فیض‌آباد، پس از امضای این تفاهم‌نامه گفت : 

که نظر به‌ضرورت و اهمیت این موضوع، توسعه و ترویج حقوق‌بشر به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری این نهاد آموزشی دانسته می‌شود. او ضمن ابراز این مطلب گفت که دانشجویان را تشویق خواهند کرد تا کارهای پژوهشی‌شان را در حوزۀ حقوق‌بشر بیش‌تر سازند. او افزود: برگزاری سمینارهای صنفی و انتخاب موضوعات حقوق‌بشری توسط دانشجویان، بهترین شیوه برای توسعه و ترویج حقوق‌بشر در این نهاد است.

بانو غنی‌زاده گفت: « علاوه بر تدریس مضمون حقوق‌بشر در این نهاد، دانشجویان را تشویق خواهند کرد تا موضوعات حقوق‌بشری را به عنوان موضوع پایان‌نامه‌‌ای تحصیلی انتخاب کنند تا ارزش‌ها و مفاهیم حقوق‌بشر به‌صورت بهتر  وعلمی‌تر توسعه و تعمیم یابد».

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                

 

 

 

 

                           

 


بازنشر این مطلب