گزارش‌های روزانه بازدید:918 تاریخ نشر:2019-05-19

دفتر ولایتی هلمند با مؤسسه عالی تربیه معلم این ولایت تفاهم نامه تدریس موارد حقوق بشررا امضاء نمود

دفتر ولایتی هلمندِ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تفاهمنامه همکاری میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مؤسسه عالی تربیه معلم ولایت هلمند را بتاریخ ۲۳ ماه ثور سال روان در مقر ریاست  آن مؤسسه برای مدت یک سال تعلیمی به امضأ رساند.

این تفاهمنامه میان کمیسیون مستقل حقوق ‌بشر افغانستان و مؤسسه عالی تربیه معلم ولایت هلمند، بر اساس احکام قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون و هدف دوم برنامه استراتیژیک  و رهنمود درین مورد (توسعۀ حقوق ‌بشر) و اهداف آتی الذکر منعقد گردید.

به منظور تحقق اهداف چون گسترش همکاری بین کمیسیون، ومؤسسه عالی تربیه معلم،ترویج، توسعه، تعمیم و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر در افغانستان به صورت اکادمیک از طریق همکاری با مؤسسه متذکره، و به منظور تدریس مضمون حقوق بشر برای محصلین آن نهاد، این تفاهمنامه همکاری را امضأ نموده است.

این تفاهمنامه  از طرف کمیسیون توسط رئیس دفتر ولایتی هلمند محترمه عفیفه معروف و از جانب مؤسسه، توسط رئیس مؤسسه محترم محمد اسماعیل مهربان به امضا ء رسید، سپس قرارداد میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و استاد محترم عبدالحمید هلمندی، ماستر علوم شرعی تدریس کنندۀ مضمون حقوق بشر در مؤسسه عالي تربیه معلم ولایت هلمند نیز به امضاء رسید.

محترمه عفیفه معروف ریس دفتر ولایتی هلمند با ابراز خرسندی از این تفاهمنامه گفت:

 استاد مؤظف که تدریس مضمون حقوق بشر را به عهده میگیرند از خود روحیه عالی حقوق بشری تبارز داده و به ارزش های جهانی حقوق بشر اعتقاد داشته باشد و بتواند تأثیر مثبت در جامعه به بار آورد.

 

 

 

 


بازنشر این مطلب