گزارش‌های روزانه بازدید:314 تاریخ نشر:2019-05-20

تدویر کورس ده روزه (آموزش اصول و اساسات حقوق بشر) در غور

دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کورس ده روزۀ " آموزش اصول و اساسات حقوق بشر" را با اشتراک 26 تن(6 مرد و 20 زن که از بین آنها 14 تن از معلمین لیسه های تحت شهر فیروزکوه و متباقی از محصلین دانشگاه غور بودند از تاریخ 17 الی 28 ثور 1398 در مرکز غور دایر نمود

محترم مبارک رضایی رئیس دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هدف تدویر این کورس را ارتقای سطح دانش حقوق بشری معلمین و محصلین و گسترش حقوق بشر از طریق اساتید مکاتب و محصلین دانشگاه عنوان کرد و گفت:

 آرمان حقوق بشر رسیدن به یک جامعه عادلانه، توسعه یافته و صلح آمیز است که فارغ از ترس و فقر باشد و با احترام به کرامت انسانی هر شخص، حقوق انسانی هیچ کسی به بازی گرفته نشود.

وی در جریان این کورس به مبنی و ظهور حقوق بشر با عناوین؛ دلایل پیدایش حقوق بشر، حقوق بشر چیست؟ و چه نتیجه و پیامد برای جامعه بشری دارد؛ به تدریس پرداخت. منابع اصلی حقوق بشر را سه منبع؛ عقلی و تفکر بشر، دینی یا الهیات و تجربیات بشر از رویداد های خونین تاریخی بشر خواند. تحولات قبل از میلاد و بعد از میلاد؛ نظام حمورابی، دین یهودیت، نظام کوروش کبیر، تحولات فکری یونان، جهان بینی دین اسلام، عصر روشنگری، انقلاب کبیر فرانسه و تجربیات تلخ جنگ های جهانی و صلیبی را در بوجود آمدن نظام جدید حقوق بشر توضیح داد.

در ادامه کورس نیز معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفهوم حقوق بشر شامل اصول و ویژگیها و مصادیق و دسته بندی حقوق بشر، معرفی اسناد بین المللی حقوق بشر و تفاوت های بین اعلامیه، کنوانسیون و پرتکل و شیوه پیوستن و تصویب اسناد بین المللی و مکلفیت دولت ها در قبال اسناد بین المللی حقوق بشر، نهاد های حمایتی بین المللی حقوق بشر شامل کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و کمیته های حقوق بشر در سطح بین الملل با کار شیوه های آنها، حقوق اطفال از دید کنوانسیون حقوق اطفال و اسناد مربوطه آن، حقوق زنان به اساس کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان توسط کارمندان دفتر غور کمیسیون ارائه شد. روزانه سه ساعت برنامه ادامه داشت و در نتیجه امتحان روز آخر کورس، نتایج کورس قناعت بخش بود.

اشتراک کنندگان، کورس را از نظر محتوای مواد برنامه و شیوه تدویر و ارائه مواد آموزشی عالی ارزیابی کردند و مقاله های زیبای نیز در روز آخر توسط هر کدام شان ارائه گردید؛ در این مقاله ها بیان داشتند که آموخته های شان را برای خانواده های شان، در محیط مکتب برای شاگردان، در دانشگاه برای محصلین و سایر محافل، آموزش دادند و بر علاوه اعلام داشتند که پلان دارند بعد از فراغت کورس نیز بصورت دوامدار برای مردم آموزش بدهند. همچنان در جریان قرائت این مقاله ها یادآور شدند که قبل از کورس معلومات در مورد کمیسیون و حقوق بشری نداشتند، بعد از اینکه آموزش دیدند دیدگاه شان نسبت به کمیسیون مستقل حقوق بشر و کار کرد های آن و موضوعات حقوق بشری تغییر کردند. بر علاوه در مقالات شان گوشه ای از آموخته های شانرا نیز انعکاس داده و تعهد شان را بر توسعه دادن حقوق بشر ذکر نمودند.

 


بازنشر این مطلب