گزارش‌های روزانه بازدید:212 تاریخ نشر:2019-05-27

تشریح قانون حقوق اشخاص دارای معلولیت از سوی دفتر ساحوی کندز

تشریح قانون حقوق اشخاص دارای معلولیت از سوی دفتر ساحوی کندز

بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دو نشست آموزشی جداگانه را با اشتراک 60 نفر از اقشار و اصناف مختلف جامعه در مراکز شهر های کندز و تالقان به تاریخ های 19 و 23 ثور سال 1398 خورشیدی برگزار نمود.

در این نشست های آموزشی در مورد احکام قانون حقوق اشخاص دارای معلولیت، نقش ادارت دولتی در تطبیق این قانون، اضرار مواد مخدر و نقش صحت بحث هایی صورت گرفت و همچنان روی هر یک از موضوعات متذکره تشریح مفصل و توضیح همه جانبه شده و از اشتراک کنندگان این نشست ها تقاضا به عمل آمد که در راستای رعایت حق صحت که یکی از حقوق اساسی شهروندان می باشد، سعی و تلاش نمایند و از استعمال مواد مخدر پرهیز نموده و نگذارند که خود و یا اعضای خانواده شان به مواد مخدر آلوده و گرفتار شوند.

آقای مخدوم برهان آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز روی نقش ادارات دولتی در تطبیق قانون حقوق اشخاص دارای معلولیت و مفاد کنواسیون بین المللی اشخاص دارای معلولیت تاکید به عمل آورده و رعایت مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای برخورداری مساویانه تمامی شهروندان از حق صحت، یکی از وظایف دولت ها خوانده اضافه نمود که مادۀ 52 قانون اساسی افغانستان در این مورد چنین تصریح می‌کند:

«دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می ‌نماید».

یکی از اشتراک کنندگان، دولت افغانستان را متهم به نقض ماده 52 قانون اساسی نموده گفت:

"تداوی و رعایت حق صحت و تسهیلات صحی رایگان وظیفه دولت بوده و در این روز ها دیده می شود که دولت حین تداوی و بستر شدن در شفاخانه ها پول اخذ میدارند و در بدل پول بیماران را تحت تداوی و بستر قرار میدهند، که این خود نقض مواد قوانین را در کشور نشان می دهد."  

همچنان یکی از معلولین از دولت افغانستان خواست که معلولین و ورثه شهدا را در راستای حق صحت بیمه نماید تا معلولین به عنوان مستحق ترین قشر جامعه بتوانند از حق صحت شان، بهره مند شوند.

در اخیر برای یکی از معلولین که قبلاً شناسایی شده بود و ضرورت به عصا داشت، از کمک های کمیته سویدن توسط آقای مخدوم برهان آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز یک جوره عصا توزیع گردید که این عمل کارمند کمیسیون مورد ستایش اشتراک کنندگان قرار گرفته و آنها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را مدافع حقوق افراد متضرر و قربانیان جنگ، عنوان کردند.

پیشنهاد ها:

  • افزایش کمیته ها و نهاد های بازتوانی معلولین در سطح ولایات مربوط حوزه شمالشرق.
  • توزیع معاشات بدون معطلی در ماه مبارک رمضان برای معلولین.
  • توزیع کمک های بشری در روز های ماه مبارک رمضان برای معلولین.
  • اجرای بیمه حق صحت در مورد معلولین.
  • استخدام معلولین مستعد به کار در ادارات دولتی کشور.
  • ایجاد و ساخت ساز آسایشگاه ها برای معلولین بی خانه و بی کس.

بازنشر این مطلب