گزارش‌های روزانه بازدید:151 تاریخ نشر:2019-05-27

تدریس مضمون حقوق بشر در چهار دانشگاه شمال کشور

با امضای تفاهم نامه هایی میان چهار دانشگاه و دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر، بستر مساعدی برای فهم دانشجویان از آموزه های حقوق بشری فراهم گردید. این تفاهم نامه ها را قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از یکسو و استاد محمد نظری رئیس موسسه تحصیلات عالی سمنگان، استاد یارمحمد باقری رئیس دانشگاه ابن سینا در مزار شریف، پوهاند محمد ظاهر حیدری رئیس دانشگاه آریا و قاضی عبدالبصیر خدنگ رئیس موسسۀ تحصیلات عالی امیر علی شیر نوایی از سوی دیگر در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر امضا کردند.

بر مبنای این تفاهمنامه ها، و طبق قراردادهایی که میان آمر بخش تعلیمات دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر و  استادان معرفی شده از سوی ریاست های این دانشگاهها صورت گرفت، این استادن در ازای تدریس مضمون حقوق بشر برای دانشجویان دانشگاه مورد نظر، از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر حق الزحمه ماهوار دریافت می کنند.

پوهاند محمد ظاهر حیدری رئیس دانشگاه آریا هنگام امضای تفاهم نامه ابراز داشت، این کار فرصت خوبی برای دانشجویان فراهم می آورد که فهم خویش از ارزش ها و آموزه های حقوق بشری را ژرفا ببخشند و در رقم زدن به آینده کشور نقش مفید و اثرگذاری داشته باشند.

قاضی عبدالبصیر خدنگ رئیس مؤسسۀ تحصیلات عالی امیر علی شیر نوایی ضمن ابراز علاقمندی به همکاری های بیشتر افزود تدریس حقوق بشر به حیثیت دانشگاهها اعتبار می بخشد.

به گفته قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اهمیت این تفاهمنامه در آن است که کار با دانشجویان در رابطه به مفاهیم حقوق بشری راه رسیدن به تامین و رعایت ارزش های حقوق بشری را تسهیل می کند.

استاد محمد نظری رئیس مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه گفت یکی از مهمترین آرزوهایش تامین حقوق بشر و به ویژه حقوق اقلیت ها در افغانستان می باشد. او افزود تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاهها قدم مؤثری در راستای رسیدن به این آرزو می باشد.

استاد یارمحمد باقری رئیس دانشگاه ابن سینا در مزار شریف گفت فهم حقوق بشر یکی از ضروریات جامعه انسانی است و به این خاطر ما تدریس مضمون حقوق بشر را جزء نصاب آموزشی خویش قرار داده ایم.

رازقداد گلزاری آمر بخش تعلیمات در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر که قرارداد ها با استادان را امضا کرده می گوید، بر مبنای این قراردادها، مؤسسه تحصیلات عالی امیر علی شیر نوایی از ابتدای ماه حمل و سه دانشگاه دیگر از ابتدای ماه ثور تدریس مضمون حقوق بشر را آغاز کرده اند.

گلزاری نتایج همکاری با دانشگاه هها برای تدریس مضمون حقوق بشر را رضایت بخش خواند و افزود حالا دانشگاه ابن سینا، این مضمون را جزء نصاب درسی خویش ساخته و در سال گذشته در چهار دانشگاه همکار، حدود 150 محصل، درک عمیق تری از آموزه های حقوق بشری به دست آورده اند. بازنشر این مطلب