گزارش‌های روزانه بازدید:705 تاریخ نشر:2019-05-27

جلوگیری از «نامزدی بدل» دو دختر خوردسال توسط دفتر ساحوی کندز

بر اساس اطلاع یکی از مدافعان حقوق بشر به ریاست دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آگاهی حاصل شد که شخصی به نام بابه یار فرزند امام احمد باشنده قریه درمن ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز دختر 12 ساله خود به نام «سکینه» را با یک مرد 55 ساله به نام عبدالرحمن باشنده قریه کولدامن ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز، به طور شغار(بدل) نامزد نموده و در عین حال مسمات مرضیه دختر عبدالرحمن را که موصوفه نیز 12 سال سن دارد، ‌شخص بابه یار برای خودش نامزد نموده و قرار بر این بوده است که بعد از گذشت سه ماه هردو دختر را نکاح نمایند.

   بعد از دریافت اطلاع واصله، بانو پشتون لودین سرپرست بخش نظارت و بررسی از تخطی ها با هدایت آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی کندز طی یک سفر رسمی عازم ولسوالی حضرت امام صاحب شده و در مورد جلوگیری از قضیه «نامزدی بدل» دو دختر خوردسال متذکره با آقای محبوب الله سعیدی ولسوال حضرت امام صاحب ولایت کندز صحبت نموده و بعداً قضیه را در قریه درمن ولسوالی حضرت امام صاحب در منزل اسامی بابه یار مستند سازی کرده و با مسمات سکینه و مادرش در رابطه به چگونگی قضیه نامزدی اش مصاحبه صورت گرفت که در نتیجه مسمات سکینه و مادرش نامزدی به شکل بدل را تائید نموده و اما اظهار داشتند که "اگر پدرم خبر شود که من و مادرم با شما در این مورد صحبت نموده ایم، ما را به قتل می رساند."

   سپس برای مسمات سکینه و مادرش از سوی بانو پشتون لودین سرپرست بخش نظارت و بررسی دفتر ساحوی کندز به خاطر حفظ امنیت و مصونیت شان اطمینان داده شد و در عین حال جهت پیگیری و رسیدگی قانونی قضیه عنوانی ولسوالی حضرت امام صاحب و ریاست سارنوالی استیناف ولایت کندز از آدرس ریاست دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مکتوب رسمی صادر گردید و در اثر آن اسامی بابه یار توسط قوماندانی امنیه ولسوالی حضرت امام صاحب دستگیر شده و طی مکتوب رسمی شماره (102) مؤرخ (18/1/1398) ریاست سارنولی ابتدائیه ولسوالی حضرت امام صاحب به ریاست سارنوالی استیناف ولایت کندز معرفی و اعزام گردیده و اکنون در محبس ولایت کندز تحت توقیف قرار دارد.

 

   همچنان از اینکه مسمات سکینه در قریه درمن با مادرش که آن هم به دلیل خشونت شوهرش بابه یار مصاب به تکلیف روانی بوده و غیر از سه فرزند خوردسال در خانه کس دیگری نداشته و در یک حویلی مخروبه بدون دروازه زندگی می کرد و از طرف دیگر اسامی عبدالرحمن که در قریه کولدامن تحت حاکمیت گروه طالبان زندگی می کند و مبادا به سکینه نامه ضرر برساند و یا او را فرار بدهد، از سوی سرپرست بخش نظارت و بررسی دفتر ساحوی کندز به آمریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه ولسوالی حضرت امام صاحب پیشنهاد گردید تا مسمات سکینه جهت نگهداری به خانه امن شهر کندز سپرده شود که از طرف آمریت مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی امام صاحب، موصوفه رسمآ‌ به خانه امن معرفی گردید و اسامی عبدالرحمن به نسبت نا امن بودن قریه کولدامن محل زندگی اش تا کنون دستگیر نشده و اما تحت تعقیب آمریت مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی حضرت امام صاحب قرار دارد.

   گفتنی است که اکنون قضیه مسمات سکینه تحت رسیدگی سارنوالی منع خشونت علیه زن و بررسی تخلفات اطفال ریاست سارنوالی استیناف ولایت کندز قرار داشته و اینگونه از «نامزدی بدل» دو دختر خوردسال و ازدواج زودهنگام شان توسط دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جلوگیری شد.بازنشر این مطلب