گزارش‌های روزانه بازدید:337 تاریخ نشر:2019-06-02

مسابقه کتابخوانی آموزش حقوق بشر در بامیان برگزار شد

مسابقه کتابخوانی آموزش حقوق بشر در بامیان برگزار شد


دفتر ساحوی بامیان

 

بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان با همکاری دانشگاه بامیان، موسسه تحصیلات عالی بامیکا و دارالمعلمین عالی بامیان به تاریخ 2 ثور 1398 مسابقه کتابخوانی آموزش حقوق بشر را میان دانشجویان مراکز تحصیلی و آموزشی متذکره برگزار نمود. اشتراک کنندگان این مسابقه کسانی بودند که در سمستر بهاری مضمون حقوق بشر برای شان در آن مراکز تدریس می‌گردد. دراین مسابقه بیش‌تر از 80 دانشجو اشتراک داشتند که هدف از برگزاری آن ارتقای سطح دانش و معلومات عمومی دانشجویان در رابطه به موضوعات حقوق بشری و استخدام دو تن کارآموز از میان برندگان عنوان گردید.

در محفل پایانی و اعلان نتایج این مسابقه کنفرانس علمی "نقش نهادهای آموزشی و تحصیلی در ترویج حقوق بشر" نیز تدویر گردید که محمدجواد دادگر رئیس دفتر ساحوی بامیان در صحبت‌های افتتاحیه شان راجع به دستاوردها و فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به آموزش حقوق بشر صحبت نمود که به باور وی تغییر اذهان عامه، تحولات و پیشرفت‌های مثبت به وجود آمده نشان دهنده موثریت کار کمیسیون در عرصه آموزش و ترویج حقوق بشر می‌باشد. آقای دادگر، هدف کمیسیون از برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی حقوق بشر را ایجاد آگاهی و ارتقای دانش شهروندان از حقوق و آزادی اساسی شان که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین ملی تضمین و تسجیل شده است عنوان نمود. همچنان به نظر ایشان آموزش حقوق بشر یکی از لوازم پی‌ریزی و ایجاد یک جامعه عدالت محور، آزاد و صلح طلب است که بدون تحقق ارزش‌ها و موازین حقوق بشر به عدالت اجتماعی، صلح پایدار و جامعه توسعه یافته نخواهد رسید. همین‌گونه از دید وی آموزش حقوق بشر کمک می‌کند تا مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های قانونی دولت را که در برابر خود به عنوان شهروندان کشور داریم، بدانیم و به حیث یک شهروند فعال، حقوق خویش را از دولت مطالبه نمائیم.

رئیس دفتر ساحوی بامیان در اخیر بیان داشت که برنامه‌های آموزشی کمیسیون بر چند پیش فرض استوار است که همانا ارتقای سطح دانش و معلومات عمومی شهروندان افغانستان در موضوعات مرتبط به حقوق بشر، معرفی پندارها و نگرش‌های موافق و مخالف با حقوق بشر و افزایش مهارت مخاطبان و توانمند ساختن شهروندان در دفاع از حقوق اساسی شان است.

در ادامه برنامه، علی فهیم معاون علمی موسسه تحصیلات عالی بامیکا پیرامون اهمیت آموزش حقوق بشر در مراکز اکادمیک صحبت نمود. به باور ایشان حقوق بشر یک مقوله و گفتمانی است که برآمده از خرد نوین انسان عصر حاضر بوده که امتیازات متعددی را برای انسان عصر جدید مطرح می‌کند از این جهت است که دانستن این حقوق از اهمیت بالا برخوردار می‌باشد. به نظر استاد فهیم دانستن ارزش‌های حقوق بشری توسط شهروندان به مثابه‌ی ابزاری مفید می‌ماند که با دانش حقوق بشری شهروندان می‌شود به یک جامعه توسعه یافته و کرامت‌مند دست یافت. وی اذعان داشت که آگاهی داشتن از موضوعات حقوق بشر آزادی بیان را تقویت می‌بخشد که آزادی بیان زمینه ساز ایجاد یک دولت مسئول و پاسخگو است.

در ادامه محفل، کریم فروغ استاد دارالمعلمین عالی بامیان راجع به اهمیت آموزش و ترویج ارزش‌های حقوق بشر در نهادهای تحصیلی صحبت نمود. به باور ایشان آموزش حقوق بشر باعث ایجاد آگاهی شده و آگاهی سبب می‌شود تا از حقوق اساسی خویش دفاع نموده و زمینه‌ی تامین و رعایت آن حقوق فراهم گردد. به گفته ایشان ترویج حقوق بشر مستلزم آن است تا مدیران مراکز تحصیلی به صورت عملی در راستای ترویج و گسترش حقوق بشر گام‌های قابل اجرا بردارند. استاد فروغ در پایان صحبت هایش پیشنهاد نمود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با هماهنگی ادارات ذیربط آموزشی و تحصیلی مضمون حقوق بشر را در نصاب تحصیلی از جمله‌ی مضمون اجباری قرار داده و با تفاهم و هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی، دانشکده و یا دیپارتمنت حقوق بشر را در دانشگاه بامیان ایجاد نماید.

در ادامه برنامه دکتر بازمحمد فروغ استاد دانشگاه بامیان نیز صحبت نمود و اصل برابری را در متون دینی و اسناد بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در ادامه صحبت‌هایش ایشان دانشجویان را مخاطب قرار داده چنین بیان داشت: " با فراگیری مضمون حقوق بشر شما رسالت انسانی و اخلاقی یافته اید تا موضوعات و مفاهیم حقوق بشری را در جامعه خویش گسترش و ترویج نمائید". دکتر فروغ همچنان از دانشجویان خواست که کوشش نمایند تا پایان نامه‌های دوره لیسانس خود در موارد مرتبط به حقوق بشر تهیه نمایند.

در ختم محفل نتیجه مسابقه کتابخوانی آموزش حقوق بشر اعلان شد و دو تن از میان آن‌ها برنده و به عنوان کارآموز دفتر ساحوی بامیان اعلان شدند و برای 8 نفر دیگر که نمرات بلند داشتند تصدیق نامه و کتاب حقوق بشری اهدا گردید.  


بازنشر این مطلب