گزارش‌های روزانه بازدید:391 تاریخ نشر:2019-06-02

تنویر افکار برای تحقق ارزش های حقوق بشر حتمیست

 

 

بخش تعلیمات حقوق بشر، دفتر ساحوی جلال آباد,کورس ده روزه آموزشی را برای 20 تن استادان اناث مکاتب مختلف ولایت کنرها در تالار جلسات تربیه معلم آنولا با حضور والی، رئیسه دفتر ساحوی جلال آباد، روسای تربیه معلم، معارف و آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت کنرها با پوشش وسیع رسانه های صوتی و تصویری بتاریخ 28 ثور 1398 آغاز نمود.

کورس با آیات چند از کلام الله مجید توسط یکتن از مشترکین استاد شریفه رییس اغاز و سپس رئیسه دفتر ساحوی جلال آباد خانم صبرینه حمیدی طی سخنان افتتاحیه خویش بعد از خوش آمدگوئی به مهمانان از والی ولایت کنرها برای گماشتن خانم ها در پست های کلیدی ولایت کنر ابراز امتنان نموده و نیز به تازگی گماشتن خانمی را در پست ریاست تربیه معلم از جمله تطبیق تعهدات مقام ولایت دانست که با کمیسیون طی جلسات مختلف وعده داده بود. وی همچنان در رابطه به اهداف کورس متذکره به اشتراک کنندگان معلومات مفصل ارایه داشته و نیز از استادان شامل در این برنامه تقاضا نمود تا بعد از تطبیق این برنامه برای احقاق حقوق خود و دیگران در جامعه سکوت را شکستانده فعالین و مدافعین سرشناس حقوق بشر باشند.

 

متعاقبا والی ولایت کنرها عبدالستار میرزکوال پیرامون موضوع صحبت نموده بعد از خوش آمد گوئی و ابراز تشکر از کمیسیون برای تطبیق به موقع و موثر برنامه های آن توسط تیم نخبه و متعهد آن چنین بیان داشت:

آگاهی از حقوق بشر، از نیازهای مهم زندگی هر‌فرد این سرزمین بوده‌، و هر قشر از جامعه نیاز دارد تا در رابطه به حقوق اساسی خویش آگاهی داشته تا در راستای تحقق آن و احترام‌ گزاری به حقوق دیگران سهم فعال داشته باشند، وی همچنان علاوه نمود:

جای بسا مسرت و خوشی است که از سوی ترینران نهایت متعهد بحث های حقوق بشر برای استادان عزیز ارایه میګردد، البته توقع برده میشود تا روی موضوعات طوری بحث شود که با واقعیت های زندګی ربط داشته باشد تا ارزش های حقوق بشر تحقق یابد و هر مشترک  به نوبه خود حریص و حسود زود تر رسانیدن آن به دیګران باشد.

همچنان آقای میرزکوال والی ولایت کنرها به زنان وعده نمود که:

زنانی که میخواهند در ادارت انجام وظیفه نمایند, از سوی ولایت الی پست ریاست به آنان بدون در نظرداشت پروسه های طویل رقابتی داده میشود.

ولایت کنرها تعهد جدی میسپارد که برای تقویت جنبش های و حرکت های زنان با آمادگی کامل مادی و معنوی در خدمت شماست.

 او در پایان از زحمات بخش آموزش دفتر ساحوی جلال آباد, کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قدردانی کرد و با این اداره برای هر‌نوع همکاری تعهد سپرد و نیز آنرا در زمینه مسولیت خود دانست تا ارزش های حقوق بشر در ولایت کنرها نیز همانند سایر ولایات تعمیم بهتر یابد.

 

در ادامه رئیسه تربیه معلم ولایت کنرها از همکاری های کمیسیون ابراز تشکر نمود پیشنهاد نمود تا در آمریت تربیه معلم ولسوالی څوکۍ که تعداد کثیری از خواهران در آن مصروف درس و تدریس اند برنامه مشابه را تطبیق نمایند که آنان نیز از ارزش های حقوق بشر مستفید ګردند.

آمر امنیت قوماندانی امنیه کنرها از استادان تقاضا نمود تا برای جذب نیرو های زن قوماندانی را یاری رسانند تا هنګام اجراات شان نقطه انتقاد بالای نیرو های شان بابت عدم وجود زنان در صفوف نیروهای امنیتی، رفع ګردد. وی همچنان از امتیازات فوق العاده به آنان هنګام خدمت وعده سپرد.

 سپس کارگاه طبق اجندا به پیش رفت که موضوعات ذیل با مشترکین به بحث گرفته شد:

معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان , مفهوم و مبانی حقوق بشر, حقوق و وجایب اساسی اتباع در قانون اساسی, حقوق اطفال در اسناد ملی و بین المللی, حقوق معلولین, حقوق زنان در اسناد ملی و بین المللی , حق دسترسی به آب, حق برمحیط زیست و اصول محاکمات عادلانه...

تعداد از اشتراک کنندگان کورس که در شروع مباحث مخالف واژه و موضوعات حقوق بشر بودند که در جریان کورس معتقد ساخته شدند اینکه واژه و موضوعات  حقوق بشر مخالف احکام و معتقدات اسلامی نبوده, قناعت ایشان فراهم ګردیده و نیز بیان داشتند که ذهنیت منفی و سوالات موجود ایشان در رابطه به حقوق بشر طی مباحثات طویل و مقایسیوی با اسلام از سوی آموزګاران کمیسیون حل گردید.

در جریان روز اول کورس مشترکین پیشنهاداتی نیز داشتند که قرار ذیل است :

ü    پیام حقوق بشر (اگاهی حقوق بشری) باید به تمامی اقشار جامعه مخصوصا قشر بیسواد و کم سواد رسانیده شود

ü    چون اطفال و زنان قشر اسیب پذیر جامعه ما اند لذا حق اولیت در زمینه اگاهی این پیام بسا مهم باید به آنها داده شود.

ü    تعداد برنامه های آموزشی باید افزایش یابد تا پیام حقوق بشر به بیشتر باشندگان جامعه رسانیده شود.

 

 


بازنشر این مطلب